user
Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger

Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger

Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger

Denne rapport er kommet til ved et stærkt samarbejde mellem ildsjæle indenfor medicin, ventilation og
arkitektur. Inden projektet fik den fornødne økonomiske støtte og blev igangsat, er der udført et stort
forarbejde. Dette forarbejde blev opstartet umiddelbart efter vores Statsminister lukkede Danmark ned
den 11. marts 2020. Hen over foråret og sommeren 2020 blev projektopgaven defineret og sent efterår
2020 kunne projektarbejdet opstartes, da den nødvendige finansiering blev tilvejebragt. Rapporten er
opdelt i 5 tekniske dele, som alle kan læses individuelt. De omhandler medicinske, arkitekt, ventilationsog drift og vedligeholdsperspektiverne for begrænsning af smittespredning i bygninger samt en rapport del, der omhandler målemetoder.

Rapporten er til sidst samlet i et mere populistisk skrevet resumé, som tager udgangspunkt i de vigtigste
punkter fra de tekniske dele af rapporten. Sluttelig er der udarbejdet en konklusion. Resumé og konklusion findes i del 6 og 7.

Inden rapporten blev færdigskrevet, blev der afholdt en konsensuskonference med udvalgte deltagere,
rapporten fra denne konference findes i del 8 bilag 1.

Deltagerne, nævnt i alfabetisk orden, som har medvirket i udarbejdelsen af rapporten, har været:
*
Alireza Afshari, Professor AAU/SBi. (Danish Building Research Institute)
*
Arsen Krikor Melikov, Professor DTU. (Fluid mechanics, ventilation & indoor climate)
*
Claus Andreasson, Generalsekretær Danvak (HVAC, energi og indeklima)
*
Chen Zhang, Associate Professor, AAUBuild, (Architectural Eng. Ventilation, Airflow and Energy in Buildings)
*
Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge, SSI. (Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)
*
Göran Hultmark, Adjungeret Professor, AAUSBi. (Forskning i Bygningers Klimasystemer)
*
Kiril Georgiev Naydenov, Ph.D. DTU, Chief Specialist Rambøll. (Cleanroom ventilation & indoor climate)
*
Lars Emil Kragh, Danske Arkitektvirksomheder. (Forretningsudviklings & projektchef)
*
Mette DanWeibel, LINK Arkitektur A/S. (Director Healthcare)
*
Pawel Wargocki, Associate Professor, DTU. (Indoor environment and ventilation)
*
Peter V. Nielsen, Professor AAU. (Byggeri, by og miljø, Ventilation og strømningsteknik)
*
Søren Overgaard, Professor dr. med. Bispebjerg Hospital (ventilation operationsstuer)
*
Tara Ballav Adhikari, Aarhus Universitet.
*
Tom Dynnes Hansen, LINK Arkitektur A/S.
*
Torben Sigsgaard, PhD, Professor AU. (Sygdomme og deres årsag: Allergi, Astma, Indeklima, Lungesygdomme)

Rapporten
er økonomisk støtte af Realdania og af alle de ovenstående deltagers respektive
organisationer.
Realdania og alle deltagernes respektive organisationer, skal have en stor tak for
den
økonomiske støtte. Projektdeltagerne skal have tak for den fantastiske indsats, der er lagt
for
dagen gennem det år projektet har varet.

I
håbet om at dette projekt fremadrettet vil danne grundlag for videre forskning og indsatser,
for
at vores bygninger og fremtidige byggerier bliver sundere, bedre og med væsentlig
reduceret
smitterisiko imellem mennesker, siger jeg tusinde tak for samarbejdet.

Claus
Andreasson
Generalsekretær
og Danvak Covid19 projektleder

Læs rapporten her

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks