user

Invitation til workshop om vand

Invitation

DTU afholder en workshop i Rødby, hvor vi inviterer virksomheder og andre aktører til at dele viden om innovative løsninger i forhold til vandbesparelse, vandrensning og genanvendelse af vand. Der vil også være mulighed for at drøfte vandtekniske udfordringer med forskere fra DTU samt muligheder for at indgå i et vandprojekt, hvor forskernes tid er finansieret.

Mandag den 20. februar 2023 kl. 10 – 13 i Viden og Lærings Centret, VLC på Gamle Badevej 2E i Rødby

På Lolland er der ambitioner om at skabe øget vækst og beskæftigelse. En af disse ambitioner er at øge turismen fra 1000 til 4000 årlige turistovernatninger. Der er også ambitioner om at videreføre faciliteter fra Femernbyggeriet i Rødby til at støbe og transportere betonelementer til fremtidige store anlægsprojekter i hele Danmark. Ydermere er der et ønske om at etablere nye og udbygge eksisterende virksomheder på Lolland. For at gennemføre dette skal der bruges vand i en sådan størrelsesorden, som det ikke er muligt at indvinde fra grundvandet. Derfor er der brug for løsninger der kan muliggøre ambitionerne.

Tilmelding via dette link: Tilmelding til workshop om vand den 20. februar 2023

Program

 • Ambitioner for vækst og beskæftigelse samt udfordringer ift. vand v. Søren Gertsen, konstitueret Direktør, Lolland Forsyning mf.
 • Den kommende lærlingeby/VLC II ifm. etablering af Femern forbindelsen
 • Muligheder og løsninger
  • Mulighed for samarbejde omkring udvikling, test og afprøvning af løsninger samt løsning af vandtekniske udfordringer v. Viggo Aaberg Kærn, Innovationschef, DTU Sustain
  • Viden og samarbejde omkring vandtekniske udfordringer med forskere fra DTU Sustain v. Henrik Rasmus Andersen, Professor, DTU Sustain
 • Præsentation af løsninger bl.a.
  • Badebruser til reduktion af vand- og energiforbrug gennem recirkulation af vand v. Troels Grene, CEO, Flow Loop
  • Pladsbesparende toilet, der genbrug vand fra håndvask til toiletskyl v. Mads Nedergaard, grundlægger, Viable Vision
 • Workshop med matchmaking
  • Mulighed for at drøfte udfordringer, løsninger og samarbejde med Lolland Forsyning, Flowloop, Viable Vision og andre aktører samt forskere fra DTU Sustain
 • Sandwich og afslutning

Ved spørgsmål omkring arrangement, kontakt gerne Thor Bonde Andersen: thoban@dtu.dk

Arrangement er en del af Erhvervsfyrtårn Femern finansieret af EU REACT.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks