user

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper, m.v.)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper, m.v.) sendes hermed i høring. Der er frist for at afgive høringssvar den 10. oktober 2018.

Ekstern høringsliste

Høringsbrev

Udkast til lovforslag

Danvak viderebringer gerne dine eventuelle kommentarer til denne høring. Vi skal blot modtage dem senest den 5. oktober og har brug for afsender information på dine kommentarer såsom dit navn og virksomheds navn.

Kommentarer sendes til generaldirektør Claus Andreasson på mail ca@danvak.dk

 

 

X Ændrede åbningstider i sekretariatet

I maj, juni og juli måned vil sekretariatet i Danvak være lukket om fredagen dvs. fra den 1. maj til og med den 31. juli 2020. Det er selvfølgeligt muligt at skrive til os på info@danvak.dk eller ringe til vores callcenter på 36369060, så vil vi besvare din henvendelse snarest derefter. Læs mere om dette her