user

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper, m.v.)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper, m.v.) sendes hermed i høring. Der er frist for at afgive høringssvar den 10. oktober 2018.

Ekstern høringsliste

Høringsbrev

Udkast til lovforslag

Danvak viderebringer gerne dine eventuelle kommentarer til denne høring. Vi skal blot modtage dem senest den 5. oktober og har brug for afsender information på dine kommentarer såsom dit navn og virksomheds navn.

Kommentarer sendes til generaldirektør Claus Andreasson på mail ca@danvak.dk

 

 

X Aktiviteter i Danvak under Corona-krisen

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger i forhold til at minimere risikoen for smitte. Derfor har vi taget de nødvendige tiltag og flyttet vores kurser og konferencer til maj og fremadrettet. Sekretariatet er fuldt bemandet - dog fra vores respektive hjemmekontor, og vi kan træffes på telefon 36369060 og info@danvak.dk.