user

Et år med masser af begivenheder for Danvak

Af Christina Birgitte Daél, formand for Danvak

2019 har budt på tid til refleksion over, hvordan jeg bruger min tid, og hvilke opgaver jeg synes er interessante. Som ny formand for Danvak, har det betydet langt mere involvering i Danvaks daglige operation med et større indblik i forretningsgange og udvikling, samt langt mere dyrkelse af netværk i Danmark og i udlandet med Rehva og Scanvac. Det fortsætter jeg med i det nye år.

Det har været et turbulent år for Danvak, hvor foråret bød på et hav af aflyste kurser, fordi alt for få havde tid til at efteruddanne sig, netværke eller ikke prioriterede det, så krævede det is i maven over sommeren, for hvordan ville resten af året se ud – og hvad ville det betyde for Danvak?

Heldigvis vendte udviklingen 180 grader efter sommerferien, og vi haft et efterår, der fuldstændig har taget os med storm. Det har betydet, at vi måtte ansætte en ny medarbejder i Danvaks sekretariat, oprette ekstra kurser, haft ventelister på kurser og har bookede kurser ind i 2019. Oveni det, har Danvaks sekretariat skulle flytte til nye lokaler i Håndværkets Hus på Islands Brygge. En flytning som kun vores kursusdeltagere i øst rigtig vil lægge mærke til, da kurserne i 2020 ikke længere afholdes hos Tekniq Arbejdsgiverne i Glostrup, men i stedet i Tivoli Congress Center i København og i World Trade Center i Ballerup.

Men det er nu skønt at se, at branchen igen sætter tid af til efteruddannelse. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor firmaerne først prioriterer efteruddannelse nu og ikke i foråret – og hvorfor billedet så fuldstændig omvendt ud i 2018? Vi skal jo i Danvaks bestyrelse og sekretariat forudse, hvad vi kan vente os af 2020, samt afdække hvilke handlemuligheder vi har for at udvikle Danvak og gøre noget for medlemmerne.

Oveni et kursus-forår med forholdsvis få kursusdeltager – hvorfor er det, at så få tilmelder sig Danvaks Installationskonference i efteråret? – er der udbudt for mange konferencer i branchen, er det indholdet, lokationen, eller er det vinklingen af konferencen? Spørgsmål – som jeg håber, I kan byde ind med et svar på, når vi enten mødes på kurserne, konferencerne eller i netværket. I er velkomne at skrive til mig med jeres forslag på min mail: formand@danvak.dk.

Faggruppe-workshop på tværs

Ud over vores sædvanlige aktiviteter bød efteråret også på en faggruppe-workshop-dag, hvor alle Danvaks faggrupper mødtes i Tivoli Congress Center i København. Med facilitering af konsulenter fra firmaet Match & Catch fik vi øje for vores gruppedynamikker, hvordan vi selv agerer i en gruppe og byder ind med idéer til fremtidige temaer, som er relevante for branchens aktører. Det blev til nogle livlige snakke på tværs af faggrupperne, hvilket var rigtig givende for mange.

Dagen afsluttede med en lille pagt med os selv, om hvordan vi personligt fremadrettet vil byde ind i faggruppe-regi. Det følger sekretariatet op på i det nye år.

Forhåbentlig vil arrangementet afføde, at vi ser en mere dynamisk og engageret deltagelse i faggrupperne, som kan komme hele vores netværk til glæde med nye temamøder, kurser og konferenceindlæg.

Bæredygtighed i byggeriet

Som certificeret rådgiver i bæredygtighed glæder det mig, at bæredygtighed i byggebranchen tages langt mere seriøst – og at firmaer tager initiativ til at inspirere og dele erfaringer med hinanden – og FN’s verdensmål har nok også fyldt en del i en lang række små eller store virksomheder.

Det har dog været overraskende for mig at læse i Ingeniøren, her i efteråret, at byggematerialer, som vi betragter som ufarlige, i kombination med hinanden danner giftstoffer i vores indeklima. Så ikke blot afgasningen fra selve materialerne skal vurderes, når vi vælger materialer – men vi skal også blive klogere på interaktionen af materialerne imellem i vores bygninger. Det hører vi helt sikkert mere om i 2020.

Med commissioning-brillerne på, så er der et potentiale for udvikling af Danmarks DGNB-kriterier. De kriterier der er nu, er ikke så skarpe, men det kan de blive og jeg har hørt på vandrørene i Danvaks netværk, at der arbejdes på at klæde Green Building Council Denmark bedre på.

Der er penge at spare med commissioning

Der er vist ingen, der er uenige i, at vi skal have velfungerende tekniske installationer, som ikke blot monteres i bygningerne og fungerer, men virkelig leverer det forventede indeklima til bygherre, som der er bestilt og betalt for. Det er dyre lønkroner, der går tabt, når de personer, der skal opholde sig i bygningerne gennem bygningens levetid, ikke yder det maksimale på grund af dårligt indeklima. Det er også derfor at landets største bygherre, Bygningsstyrelsen, nu kræver komplekse performancetest, hvor installationerne i deres bygninger skal testes igennem før aflevering – og der vanker sanktioner for de udførende. Det er komplekse, tværgående performancetest, som skal eftervise, at installationerne også fungerer i samspil med hinanden.

For selv om styrelsen er en professionel bygherre, så har de også indset, at der er mange penge at spare, ved at indføre commissioning på installationerne fra start.

Med Danvaks commissioning-kursus i bagagen, får deltagerne – uanset beskæftigelse i byggebranchen – en gevaldig øjenåbner, for hvad de kan forlange som bygherre, rådgiver eller skal levere som udførende. For det halter helt basalt for ”grundloven” for commissioning:

  • 1 Bygherre – sæt krav til dine tekniske installationer
  • 2 Bygherre – få dine krav indfriet

Med commissioning på samtlige installationsprojekter vil bygherre kunne spare store summer, når først de får øjnene op for de værktøjer, der er til at få manglerne kapitaliseret, og sikrer, at der bliver leveret, det der er bedt om og betalt for. Men de sparer ikke blot penge ved mangel-kapitaliseringen, de sparer også millioner af spildte lønkroner for deres medarbejdere, som skal opholde sig i bygningen, når de har et ordentligt indeklima og kan yde deres bedste.

Der er rigeligt plads til forbedring i branchen, og vi kan se på vores kursusdeltagere, at der arbejdes på det.

God jul og godt nytår til Jer alle, med eller udenfor Danvaks netværk.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks