user

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige

Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige, som kan bidrage til at sikre kvaliteten af afgørelser i småsager ved domstolene, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet retssagsprocedure, der finder anvendelse i civile retssager om mindre krav.

Ønsker du at blive sagkyndig, kan du fra den 11. august 2022 ansøge via opslaget ”Sagkyndige til småsagsprocessen ved domstolene i Danmark” under ledige stillinger på domstol.dk: https://domstol.dk/om-os/job/ledige-jobs/. Ansøgningsfristen udløber den 6. september 2022.

Hvad er en sagkyndig?

Den sagkyndige er en ekspert med stor teoretisk viden inden for det fagområde, som retssagens tvist drejer sig om. Som sagkyndig vil du bl.a. kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, der så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag. Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

I forbindelse med denne ansøgningsrunde ensrettes beskikkelsesperioden, så alle beskikkelser i fremtiden vil være gældende i den samme fireårige periode. Domstolsstyrelsen inviterer derfor også nuværende sagkyndige. hvis beskikkelse udløber pr. 1. januar 2025, til at søge om at blive genbeskikket som sagkyndig i småsagsprocessen i indeværende ansøgningsrunde og hermed forlænge beskikkelsesperioden til og med 1. januar 2027. Yderligere information om denne praksisændring kan findes her.

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen: https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/beskikket-sagkyndig-i-smaasagsprocessen/

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks