user

Besøg på Køge Universitetshospital

Næste møde i Danvak Inspiration er på Køge Universitetshospital med valgfri efterfølgende frokost

Danvak Inspiration er vært ved møde på Køge Universitetshospital onsdag den 9. oktober 2019 fra kl. 10.00 – 12.00 med valgfri efterfølgende frokost.

Vi samles i projektkontorets mødelokale, hvor vi bliver introduceret til processen for udbygningen af Køge Universitetshospital. Foredraget vil bl.a. komme ind på følgende punkter:

 • Planen for hele udbygningen, der gør hospitalet ca. 3 gange større end i dag, samlet
  bevilling 4 mia.
 • Det største delprojekt (entreprisesum 2,4 mia.) med sengebygningerne, operationsafsnittet,
  behandlingsrum mm., som det foreligger i projektforslaget fra den italienske
  totalentreprenør
 • Gennemgang af samarbejdet mellem projektorganisation, den italienske rådgiver og
  totalentreprenør
 • Gennemgang af de øvrige udbud som laboratoriebygningen, nuklear medicin, apoteket,
  kølecentralen og nødgeneratorgården

Efter foredraget besigtiges de udførte mock-ups for sengestue med bad, fuldt udstyret operationsstue samt logistikrum for rent og urent.

Foredragsholder og guide: Tommy Steen Møller
Mødested: Projektkontoret Region Sjælland, Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Tilmelding: Senest den 4. oktober 2019 til Jørn Simonsen via mail [email protected]
Frokost: Indtages på en nærliggende restaurant og den er valgfri. Ved tilmeldingen skal oplyses om man ønsker at deltage i frokosten. Pris for frokost inkl. 1 øl eller vand er kr. 250.
Betaling: Klares på dagen via mobilpay til Gunnar Langkilde på telefon 22 48 10 13 eller ved kontant afregning.

Mange venlige hilsener
Danvak Inspirations bestyrelse