user
Domstolsstyrelsen søger sagkyndige

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige

Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige, som kan bidrage til at sikre kvaliteten af afgørelser i småsager ved domstolene, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet retssagsprocedure, der finder anvendelse i civile retssager om mindre krav.

Ønsker du at blive sagkyndig, kan du fra den 11. august 2022 ansøge via opslaget ”Sagkyndige til småsagsprocessen ved domstolene i Danmark” under ledige stillinger på domstol.dk: https://domstol.dk/om-os/job/ledige-jobs/. Ansøgningsfristen udløber den 6. september 2022.

Hvad er en sagkyndig?

Den sagkyndige er en ekspert med stor teoretisk viden inden for det fagområde, som retssagens tvist drejer sig om. Som sagkyndig vil du bl.a. kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, der så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag. Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

I forbindelse med denne ansøgningsrunde ensrettes beskikkelsesperioden, så alle beskikkelser i fremtiden vil være gældende i den samme fireårige periode. Domstolsstyrelsen inviterer derfor også nuværende sagkyndige. hvis beskikkelse udløber pr. 1. januar 2025, til at søge om at blive genbeskikket som sagkyndig i småsagsprocessen i indeværende ansøgningsrunde og hermed forlænge beskikkelsesperioden til og med 1. januar 2027. Yderligere information om denne praksisændring kan findes her.

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen: https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/beskikket-sagkyndig-i-smaasagsprocessen/

Netværket Næste Generation af Topledere i Byggeriet klæder fremtidens topledere på til at håndtere de forretningsmæssige udfordringer og muligheder ved 2030-målene for et bæredygtigt byggeri. Netværket er eksklusivt for en begrænset deltagerkreds.

Læs mere om det her

Kontakt Generalsekretær Claus Andreasson på [email protected] eller tlf: 3636 9061 for mere information.

 

 

 

 

Vi er stolte over at kunne præsentere Nadja Sundberg Glad som 2. suppleant i Danvaks bestyrelse. Nadja er bygningsingeniør hos DOMINIA.

Vi er stolte over at kunne præsentere Simon O. Rasmussen som nyt medlem af Danvaks bestyrelse. Simon er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vinderen i konkurrencen om at oploade billeder til Danvak Dagen 2022 er fundet. Det blev Christian A. Hviid, der modtager den signeret bog “Mænd & biler” af Christian Grau.

Tillykke til Christian!

Vi har igen været ude med mikrofonen. Denne gang hos underviser i vores nye kursus ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”, BMS- specialist Andreas Pape Kjærsgaard fra EXPERO ApS.

Her er vores tre spørgsmål til ham:

Sp. Forklar, hvad du har planer om at undervise i på kurset ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”.

Sv. På dette kursus undervises deltageren i optimal drift af varme og ventilation med CTS-anlægget som det primære værktøj. Først gennemgår vi det grundlæggende omkring driften; hvad handler det om og hvorfor er det så vigtigt. Det er afgørende for os mennesker at forstå, hvorfor vi gør som vi gør. Hvis ikke i vi forstår dette, så vil vores interesse for emnet aftage over tid, og fokus på driften og interessen herfor er en af nøglerne til optimeret drift. Efter denne korte intro, vil deltageren blive undervist i konkrete og generiske værktøjer, som kan implementeres i dagligdagen med et positivt afkast på indeklima og energiforbrug som resultat. Hvad er det man kan og bør gøre når man har ansvaret for driften af varme og ventilation via et CTS-anlæg. Det får deltageren bl.a. svaret på i dette kursus.

Sp. Hvorfor holder du kursus om dette? Er det en aktuel problemstilling – et nyt krav – nu trend i branchen – eller andet? Har du f.eks. 3 problemstillinger som deltagelse på kurset løser – gerne praktiske eksempler.

Sv. Vi mennesker har ansvar for måden, hvorpå vi forbruger vores planets ressoucer. Uanset om vi producerer energi via fossile brændstoffer, bygger grøn vindenergi, producerer el-biler, bygger bygninger osv., så bør vi tænke over måden, hvorpå vi efterfølgende udnytter det vi bygger og producerer. Vi har et ansvar for at bruge de forbrugte ressourcer klogest muligt, og ikke lade den indledende indsats være spildt. Vi bruger enorme ressourcer på at bygge bygninger og derefter på at varme og køle dem samt at sikre et godt indeklima. For ikke at spilde disse ressourcer, bør vi have fokus på at udnytte dem smartest. Her er det afgørende at en bygning driftes korrekt og ansvarligt. Fokus på driften af en bygning kan, hvis det gøres korrekt, sikre maksimal udnyttelse af de ressourcer som forbruges på at producere energi hertil. Men ikke nok med det; ved at drive en bygning ansvarligt, forøger vi også bygningens levetid, og derved udnytter vi også de ressourcer som indledningsvist blev kastet ind i byggeriet bedst muligt.

Sp. Hvad vil du gerne have, at deltagerne får ud af at deltage?

Sv. Efter dette kursus er det afgørende for mig, at deltageren forstår vigtigheden af at gøre CTS-anlæg til sin bedste ven. Derudover er det afgørende at deltageren går hjem med konkrete værktøjer til hvordan man arbejder med CTS-anlæg i dagligdagen. Alt sammen med henblik på at optimere sit varme- og ventilationsanlæg, og derved reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet. På denne måde bidrager dette kursus til at udnytte de forbrugte ressourcer bedst muligt.

Kurset i CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger bliver afholdt den 24. maj i Ballerup. https://lnkd.in/dJd2Kgni

Realdania har i dag udgivet en publikation, der giver bud på, hvor og hvordan vi kan gentænke hverdagens rammer oven på erfaringerne fra pandemien. Vi skal reflektere over den fortættede by, vores bolig får nye funktioner og fremtidens sommerhus kan se helt anderledes ud, lyder nogle af eksperternes forudsigelser.

På side 188-193 kan du bl.a. læse artiklen “Pandemier kræver en ny tilgang til indeklima” af Peter Vilhelm Nielsen, professor emeritus, BUILD, Aalborg Universitet og Pawel Wargocki, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU.

Peter V. Nielsen og Pawel Wargocki var nogle af de drivende kræfter bag Danvak COVID-19 projektet, som blev støttet af Realdania. Læs om det her: https://lnkd.in/eMT5TVeY

Dansk Radonforening er blevet en del af Danvak, som er et netværk med mere end 1.600 professionelle inden for HVAC, indeklima og energi. Det skal styrke viden om radonproblemet og hvordan det bekæmpes i danske boliger, offentlige bygninger og erhvervsbyggerier.

Dansk Radonforening blev stiftet i 2015 af fagprofessionelle inden for radon, som er en radioaktiv gasart, der findes overalt i undergrunden og kan trænge ind i både boliger og arbejdslokaler.

Udsættelse for radon er ifølge WHO den næst vigtigste årsag til lungekræft. Sundhedsstyrelsen anslår at tæt på hver tiende lungekræfttilfælde i Danmark har radon som medvirkende årsag. Det svarer til 300 tilfælde af radon-betinget lungekræft om året.

”Radonproblemet taget slet ikke alvorligt i Danmark, og de ansvarlige myndigheder ignorerer det på det nærmeste. Det er ikke holdbart, og vi håber på, gennem tilknytningen til Danvak, at kunne opnå større opmærksomhed på det og udbrede mere viden blandt byggeriets professionelle folk om hvordan radon opdages og bekæmpes”, siger Jens Otto Kjær Hansen, indtil ændringen formand for Dansk Radonforening og nu formand for Radon-faggruppeledelsen i Danvak.

Formand for Danvak Ane Buch er glad for, at den kreds af fagprofessionelle, der især arbejder med radon, nu er blevet en del af Danvak:

”Danvak favner hele byggebranchens værdikæde inden for HVAC, indeklima og energi – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter, drift & vedligehold, samt studenter, undervisere og forskere. Det er et fremragende skridt, at radon-området kommer ind i det brede samvirke af fagprofessionelle, som Danvak udgør.”

”Vi har i Danvak en offensiv strategi om at udbygge vores position som det store nationale netværk af fagprofessionelle, der arbejder for bedre byggeri, der øger brugernes trivsel og sundhed, styrker bygningernes værdi og fremmer bæredygtighed. Integrationen af Dansk Radonforening som en ny faggruppe i Danvak passer lige i øjet til det, og vi ser frem til kommende års videndeling om radon gennem faglige arrangementer og kurser,” siger Ane Buch.

Kontakt:

Ane Buch, formand for Danvak og VVS-teknisk forening – tlf.: 4053 1153

Jens Otto Kjær Hansen, formand for Dansk Radonforening og radonfaggruppen i Danvak – tlf. 2014 1266

Se hvem det er på Danvak Dagen den 6. april.  Læs mere om konferencen på danvak.dk/om/dd2022

VVS Teknisk Forening indkalder til generalforsamling den 31. marts 2022 kl. 15:00 – 16:00 i IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1650 København V.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i VVS TF her