user
Deltag i Danvak Dagen 2023 den 12. april

Deltag i Danvak Dagen 2023 den 12. april

Deltag i Danvak Dagen 2023 den 12. april

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Danvak Dagen 2023, hvor vi har udarbejdet  et program fyldt med faglige spor-indlæg, som du kan sammensætte lige efter dine interesser. 

Effektive installationer er en forudsætning for at opretholde et sundt indeklima, der understøtter velvære, produktivitet og læring. Installationer, der er installeret korrekt, er ligeledes en forudsætning for optimal styring af energiforbruget og for effektiv drift af bygningerne. Det sætter vi fokus på den 12. april 2023.

Danvak Dagen 2023 står derfor i teknikkens tegn med udgangspunkt i de forventninger brugerne af bygningerne kan have og på de krav, der bliver stillet af myndighederne. Vi skal rundt om stort set alle de tekniske installationer og se på nye krav, konsekvenserne af disse, og hvor der er risiko for at vi kan begå fejl. Vi ønsker nemlig at undgå fejlene INDEN et byggeri står færdigt. Det er både bæredygtigt og godt for overholdelse af budgettet.

På Danvak Dagen 2023 får vi sat både ord og løsninger på udfordringerne. Du kan lytte til og lære af eksperterne, som holder indlæg på konferencen og herefter omsætte det til praksis.

I pauserne kan du besøge en mindre udstilling, hvor aktører fra branchen udstiller deres serviceydelser og produkter.

Vil du være med til at gøre en forskel for byggeriet – så tøv ikke med at tilmelde dig.

Så er det igen blevet tid til at finde en kommende energi- og indeklimastjerne.

Legatbestyrelsen modtager indstillinger til modtagere af Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 2023. Legatet bliver uddelt til en lovende ph.d.- studerende ved danske universiteter inden for energi- og indeklimaområdet.

Den studerende må ikke have afsluttet sit forskningsprojekt på uddelingstidspunktet, og må kun anvende legatet til studierejser, studieophold eller anden videreuddannelse inden for et år efter uddelingen.

Legatet er på 25.000 kr. og bliver uddelt på Danvak Dagen den 12. april 2023 i IDA Huset i København. Her vil legatmodtageren samtidig præsentere sit forskningsprojekt.

Vi skal modtage din indstilling senest den 17. februar 2023[email protected] mrk. ”Professor P. Ole Fangers Forskningslegat”.

Har du spørgsmål til indstillingen, er du meget velkommen til at kontakte generalsekretær Claus Andreasson på tlf.: 3636 9060 eller [email protected].

Hvis forbrugerne lufter mindre ud for at spare på den dyre varme, risikerer koncentrationen af den kræftfremkaldende, radioaktive radongas i danske boliger at stige.

”Der er ikke noget at sige til at forbrugerne på alle måder prøver at spare på varmeregningen. Men hvis det indebærer mindre udluftning og ventilation, er der grund til at passe på,” siger danskfødte Dr. Maria Dugdale, radon-specialist og formand for UK Radon Association. Hun fortsætter:

”Radon findes overalt i undergrunden og vil naturligt søge at trænge op i bygninger. Hvis alle huse var komplet radontætte gjorde det intet, men det er de ikke. Udluftning og ventilation er med til at sænke radon-niveauet, så det er risikabelt at reducere på det.”

Radon-ekspertens pointe understreges af de nyeste analyser fra Aalborg Universitet. De viser at næsten 40% af danske énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse opført før 2020 har for højt radonindhold i indeluften. Selv i nyere huse, der burde være bygget radontæt, er niveauet for højt i hvert tiende.

Forskningen har for mange år siden påvist, at radon kan give lungekræft.

”Det er stadig en udbredt misforståelse at lungekræft altid skyldes rygning. Hvis folk var mere bevidste om at lungekræft også kan komme af for høj radonkoncentration i boliger, på arbejdspladser og i institutioner, ville de måske søge læge tidligere ved symptomer, der kunne pege i retning af lungekræft,” siger Dr. Maria Dugdale.

Hun står i spidsen for de engelske oplysningsaktiviteter i denne uge, som er radonuge i hele Europa. I UK rettes oplysningsindsatsen mod både hjem, arbejdspladser og institutioner, med særlig vægt på skoler og som noget nyt også den primære sundhedssektor.

Yderligere information:

Dr. Maria Dugdale, Formand for UK Radon Association. Tlf.: +44 7704 196293. E-mail: [email protected]

Jens Otto Kjær Hansen, Formand for Danvaks Radonfaggruppe. Tlf.: 2014 1266

På denne dag forsøger REHVA og en række andre aktører indenfor ventilationsbranchen at skabe opmærksomhed omkring ventilations betydning for vores sundhed.

Læs mere om begivenheden her

I dag starter kampagner rundt om i Europa for at beskytte borgerne mod det kræftfremkaldende radon i boligerne. I Danmark gør myndighederne intet, selv om der ifølge den danske Radonhandlingsplan burde ske noget – og selv om forskning fra Aalborg Universitet viser, at det står langt værre til med radon-faren end antaget.

Europæisk Radondag markeres mange steder i Europa, og f.eks. i England starter en hel kampagneuge. Ideen er at gøre borgere, virksomheder og offentlige institutioner opmærksom på at det er nødvendigt at tjekke radon-indholdet i boliger, på arbejdspladser og de steder hvor børn, gamle og syge opholder sig.

Den Danske Radonhandlingsplan fastlægger også, at der skal ske en årlig tilbagevendende markering af at sæsonen for radonmåling er inde, netop med udgangspunkt i Den Europæiske Radondag. Men myndighederne foretager sig intet, og har heller ikke reageret på Det Internationale Atomenergiagenturs kritik af Danmark for manglende handling.

”Det er helt uforståeligt, at danske myndigheder kan slippe af sted med at lade være med følge den nationale radonhandlingsplan og ignorere Det Internationale Atomenergiagenturs åbenlyse kritik,” siger formanden for Danvaks Radonfaggruppe, Jens Otto Kjær Hansen, og tilføjer:

”Ovenikøbet har de seneste forskningsresultater vist, at radon-problemet i danske boliger både er langt større og mere geografisk udbredt end man indtil nu har troet.”

Han henviser til en ny rapport fra Aalborg Universitet, baseret på den mest omfattede undersøgelse i Danmark hidtil. Den viser, at 39 % af danske énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse opført før 2020 har for højt radonindhold i indeluften. Den viser også, at der i gennemsnit er dobbelt så meget radon i danske boliger som vist i de mere end 20 år gamle undersøgelser, som myndighederne baserer sig på. Endelig viser det, at ingen egne af Danmark går fri.

”De nøgterne tal burde få alle op af stolene,” siger Jens Otto Kjær Hansen og tilføjer: ”Måske højst 20.000 ud af 1,2 millioner énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse i Danmark er blevet tjekket for radon. Det er under to procent. Så er der alle de steder hvor børn, gamle og syge opholder sig. Ingen højder øje med om radonindholdet bliver tjekket der.”

Yderligere information:

Jens Otto Kjær Hansen, Formand for Danvaks Radonfaggruppe. Tlf.: 4053 1153

International Atomic Energy Agency: #Integrated regulatory Review Service (IRRS) to the Kingdom of Denmark”.

Aalborg Universitet, BUILD Rapport 2022:14, Radon 20, Baselineundersøgelse 2021”, offentliggjort maj 2022.

Vores nye adresse er Fruebjerg 3, 2100 København Ø.

Netværk for næste generation topledere skal gøre byggeriet klar til 2030

 Der er umiddelbart lang tid til 2030, men skal byggeriet – og ikke mindst næste generation af topledere i byggeriet – blive klar til de mange udfordringer og muligheder med bæredygtighed, ny teknologi, andre samarbejdsformer og forandringsledelse, så er det nu, der skal sættes ind. Nyt netværk sætter fokus på de nye topledere og de opgaver, som de skal løse over de kommende år.

 Det er ikke småting, som byggebranchen skal forholde sig til allerede nu og i de næste år. Allerede fra 2023 kommer der krav til bæredygtighed i bygningsreglementet, og de krav bliver markant skærpet frem mod 2030. Det kræver en nytænkning af hele byggeriet at blive klar til de krav, men hvordan gør man det? Det vælter ind over branchen med nye teknologier og digitalisering, men hvordan vælger man den rette vej og sikrer, at det ikke ender med ineffektive løsninger? Nye samarbejdsformer på tværs af byggeriets værdikæde er et opgør med velkendte grænseflader, og det skaber usikkerhed om ansvar, men også nye muligheder.

”Det er alle de nye tendenser, som det nye netværk for byggeriets kommende topledere vil tage hul på. Når byggeriets ledere de kommende år skal træffe både konkrete og strategiske beslutninger, så er bagtæppet alle de forandringer, som vil præge byggeriet frem mod 2030. Derfor er der brug for at næste generation af topledere i byggeriets virksomheder er godt klædt på til at navigere i de mange nye ændringer,” siger Michael H. Nielsen, der er én af initiativtagerne til det nye professionelle netværk. Netværket drives med afsæt i DANVAK, der er en uafhængig fagteknisk forening, som arbejder for at styrke kompetencer inden for bl.a. bæredygtighed på tværs af byggeriets værdikæde.

”Det har været afgørende for DANVAK i planlægningen af det nye netværk at få deltagere med på tværs af hele byggeriets værdikæde. Deltagerne i netværket vil blive sammensat ud fra et krav om, at de befinder sig på samme høje forretningsstrategiske niveau. Derved sikrer vi et dynamisk, ambitiøst og relevant netværk,” forklarer Michael H. Nielsen.

”Netværket skal meget gerne afspejle bredden i byggeriet med arkitekter, rådgivende ingeniører, professio­nelle bygherrer, producenter, installatører og entreprenører i samme gruppe. Det er i spændingsfeltet mellem de mange fagligheder, at forretningsstrategiske overvejelser i forhold til at levere på målene inden for bæredygtigt byggeri kan gøres konkrete og operationelle. Vi håber, at en sidegevinst ved det nye netværk kan blive nye samarbejds­relationer mellem de deltagende virksomheder,” tilføjer Michael H. Nielsen.

Helt konkret ønsker vi med netværket at styrke deltagernes fokus på og konkret viden om 2030-udfordringerne for et bæredygtigt byggeri. I netværkets temamøder vil der blive taget udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder for at give inspiration og stærke værktøjer til at arbejde med mål­sætningerne strategisk og forretningsorienteret.

Hvert temamøde vil have de fremmeste oplægsholdere, som besidder lige netop den viden og erfaring, som deltagerne kan hente inspiration i. Thomas Uhd er engageret som gennemgående netværksfacilitator. Han har en mangeårig erfaring inden for byggeriet og har gennem de seneste år arbejdet med byggeriets bæredygtige dagsorden.

”Det har været vigtigt for os i planlægningen af netværket, at vi har en professionel og kompetent facilitator, der har arbejdet med bæredygtighed konkret og i en forretningsmæssig sammenhæng og som tillige har en dyb forståelse for de forretningsmæssige vilkår på tværs af virksomhederne i byggeriets værdikæde,” slutter Michael H. Nielsen.

Om DANVAK

DANVAK er et forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima, som arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, kurser, konferencer, netværk og faglitteratur. Formålet er at skabe et bedre byggeri i Danmark, der øger brugernes trivsel, styrker bygningernes værdi og fremmer bæredygtighed.

Kontakt:

Claus Andreasson, generalsekretær i DANVAK

E-mail: [email protected]

Tlf.: 2023 1406

Michael H. Nielsen, bestyrelsesmedlem i DANVAK

E-mail: [email protected]

Tlf.: 2028 5264

Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige, som kan bidrage til at sikre kvaliteten af afgørelser i småsager ved domstolene, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet retssagsprocedure, der finder anvendelse i civile retssager om mindre krav.

Ønsker du at blive sagkyndig, kan du fra den 11. august 2022 ansøge via opslaget ”Sagkyndige til småsagsprocessen ved domstolene i Danmark” under ledige stillinger på domstol.dk: https://domstol.dk/om-os/job/ledige-jobs/. Ansøgningsfristen udløber den 6. september 2022.

Hvad er en sagkyndig?

Den sagkyndige er en ekspert med stor teoretisk viden inden for det fagområde, som retssagens tvist drejer sig om. Som sagkyndig vil du bl.a. kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, der så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag. Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

I forbindelse med denne ansøgningsrunde ensrettes beskikkelsesperioden, så alle beskikkelser i fremtiden vil være gældende i den samme fireårige periode. Domstolsstyrelsen inviterer derfor også nuværende sagkyndige. hvis beskikkelse udløber pr. 1. januar 2025, til at søge om at blive genbeskikket som sagkyndig i småsagsprocessen i indeværende ansøgningsrunde og hermed forlænge beskikkelsesperioden til og med 1. januar 2027. Yderligere information om denne praksisændring kan findes her.

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen: https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/beskikket-sagkyndig-i-smaasagsprocessen/

Netværket Næste Generation af Topledere i Byggeriet klæder fremtidens topledere på til at håndtere de forretningsmæssige udfordringer og muligheder ved 2030-målene for et bæredygtigt byggeri. Netværket er eksklusivt for en begrænset deltagerkreds.

Læs mere om det her

Kontakt Generalsekretær Claus Andreasson på [email protected] eller tlf: 3636 9061 for mere information.

 

 

 

 

Vi er stolte over at kunne præsentere Nadja Sundberg Glad som 2. suppleant i Danvaks bestyrelse. Nadja er bygningsingeniør hos DOMINIA.