user
Professor Alireza Afshari ny Co-Chair i TRC

Professor Alireza Afshari ny Co-Chair i TRC

Professor Alireza Afshari ny Co-Chair i TRC

Vi er stolte over at kunne præsentere Lasse Sebastian Malmskov som nyt medlem i Danvaks bestyrelse. Lasse er civilingeniør i byggeteknologi og arbejder i dag som HVAC-specialist hos COWI A/S. 

Han erstatter sektionsleder hos COWI A/S, Belinda Marianne Godsk, som har i mange år har siddet i Danvaks bestyrelse. Belinda har med sit store engagement, innovative tankegang og interesse for Danvaks  medlemmer gjort en stor forskel for udviklingen af foreningen. Hun har specielt gjort meget for de unge i vores forening, og har derudover sat sit præg på alle Danvaks tekniske faggrupper gennem forskellige  strategiarbejder i bestyrelsen.

Vi vil gerne takke Belinda for hendes store indsats.

 

I samarbejde med Syddansk Universitet Efter- og Videreuddannelse er vi glade for at kunne tilbyde to GRATIS kurser for medlemmer af Danvak – ét i maj og ét i juni:

𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠
Kursusdatoer: 17. maj, 24.maj og 31. maj.
Frist for tilmelding: 9. maj 2023.
Tilmeld til kurset: nva@mmmi.sdu.dk

𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐝 𝐎𝐏𝐂-𝐔𝐀 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
Kursusdatoer: 6. juni, 12. juni og 19. juni.
Frist for tilmelding: 25. maj 2023.
Tilmelding til kurset: aqs@mmmi.sdu.dk

Kurserne er støttet af Erhvervsstyrelsen. For at deltage i dem kræver det, at man underskriver en EU De minimis erklæring (en erklæring, hvor man lover, at man indenfor de seneste 3 år ikke har modtaget statsstøtte på maksimalt 200.000 Euro)

Læs mere om kurserne her: https://lnkd.in/eDEYFrnH

Bogen hædrer den danske videnskabsmand og højt anerkendte forsker, Povl Ole Fanger. Læseren bliver taget bag om Fangers videnskabelige liv, der omhandlede indeklimaet, men også mennesket Fanger, der var mindst lige så farverigt, som hans viden om indeklima var stort.

MEDLEMSPRIS
Alle medlemmer af Danvak (VVS Teknisk Forening) får 10% rabat – dvs. prisen er 215,28 kr. ekskl. moms

Ved køb af 5 – 19 bøger tilbyder vi 5% rabat.
Ved køb af 20+ bøger tilbyder vi 10% rabat.

Pris m. moms: 299 kr.
Pris u. moms: 239.2 kr.

Du kan bestille bogen her: https://lnkd.in/dCawxmyN

Invitation

DTU afholder en workshop i Rødby, hvor vi inviterer virksomheder og andre aktører til at dele viden om innovative løsninger i forhold til vandbesparelse, vandrensning og genanvendelse af vand. Der vil også være mulighed for at drøfte vandtekniske udfordringer med forskere fra DTU samt muligheder for at indgå i et vandprojekt, hvor forskernes tid er finansieret.

Mandag den 20. februar 2023 kl. 10 – 13 i Viden og Lærings Centret, VLC på Gamle Badevej 2E i Rødby

På Lolland er der ambitioner om at skabe øget vækst og beskæftigelse. En af disse ambitioner er at øge turismen fra 1000 til 4000 årlige turistovernatninger. Der er også ambitioner om at videreføre faciliteter fra Femernbyggeriet i Rødby til at støbe og transportere betonelementer til fremtidige store anlægsprojekter i hele Danmark. Ydermere er der et ønske om at etablere nye og udbygge eksisterende virksomheder på Lolland. For at gennemføre dette skal der bruges vand i en sådan størrelsesorden, som det ikke er muligt at indvinde fra grundvandet. Derfor er der brug for løsninger der kan muliggøre ambitionerne.

Tilmelding via dette link: Tilmelding til workshop om vand den 20. februar 2023

Program

Ved spørgsmål omkring arrangement, kontakt gerne Thor Bonde Andersen: thoban@dtu.dk

Arrangement er en del af Erhvervsfyrtårn Femern finansieret af EU REACT.

Gruppen har udarbejdet dokumentet “Health-based target ventilation rates and design method for reducing exposure to airborne respiratory infectious deseases”. Læs det her

Nordic Ventilation Group består af følgende medlemmer:

Alireza Afshari, Professor, Aalborg University
Amar Aganovic
, Associate Professor, UiT The Arctic University of Norway
Gyangyu Cao
, Professor, NTNU Norwegian University of Science and Technology
Lars Ekberg
, Associate Professor, Chalmers University of Technology
Per Kvols Heiselberg, Professor, Aalborg University

Dennis Johansson, Associate Professor HVAC, Lund University

Risto Kosonen, Professor, Aalto University

Jarek Kurnitski, Professor, TalTech Tallinn University of Technology

Ivo Martinac
, Professor, KTH Royal Institute of Technology
Hans Martin Mathisen
, Professor, NTNU Norwegian University of Science and Technology
Arsen Melikov
, Professor, DTU Technical University of Denmark
Panu Mustakallio
, Professor of Practice, Aalto University
Peter V. Nielsen, Professor emeritus, Aalborg University

Bjarne W. Olesen
, Professor, DTU Technical University of Denmark
Thomas Olofsson
, Professor, Umeå University
Pertti Pasanen
, Director, University of Eastern Finland
Svein Ruud
, Tekn. Lic., Senior expert, RISE Research Institutes of Sweden
Sasan Sadrizadeh
, Professor, KTH Royal Institute of Technology and Mälardalens University
Peter Schild, Professor, OsloMet Oslo Metropolitan University

Olli Seppänen, Professor emeritus, Aalto University

Martin Thalfeldt, Professor, TalTech Tallinn University of Technology

Pawel Wargocki
, Associate Professor, DTU Technical University of Denmark
Siru Lönnqvist, Secretary general, VVS Föreningen i Finland and SCANVAC

VVS Teknisk Forening indkalder til generalforsamling den 28. marts i IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 kl. 15-16.

Vi skal i henhold til vores vedtægter indkalde til nedenstående:

Generalforsamlinger paragraf 11

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, samt ved samme lejlighed at  meddele den for generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for foreningen. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal dog offentliggøres i foreningens medlemsblad pr. e-mail eller brev.

Agenda for generalforsamlingen bliver:

Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter i den angivne rækkefølge:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og drøftelse af indeværende og næste års budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontigenter
 4. Forslag fremsat af bestyrelsen
 5. Forslag fremsat af medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt.

VVS Teknisk Forenings bestyrelse indstiller følgende kandidater til valg på den ordinære generalforsamling:

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Danvak Dagen 2023, hvor vi har udarbejdet  et program fyldt med faglige spor-indlæg, som du kan sammensætte lige efter dine interesser. 

Effektive installationer er en forudsætning for at opretholde et sundt indeklima, der understøtter velvære, produktivitet og læring. Installationer, der er installeret korrekt, er ligeledes en forudsætning for optimal styring af energiforbruget og for effektiv drift af bygningerne. Det sætter vi fokus på den 12. april 2023.

Danvak Dagen 2023 står derfor i teknikkens tegn med udgangspunkt i de forventninger brugerne af bygningerne kan have og på de krav, der bliver stillet af myndighederne. Vi skal rundt om stort set alle de tekniske installationer og se på nye krav, konsekvenserne af disse, og hvor der er risiko for at vi kan begå fejl. Vi ønsker nemlig at undgå fejlene INDEN et byggeri står færdigt. Det er både bæredygtigt og godt for overholdelse af budgettet.

På Danvak Dagen 2023 får vi sat både ord og løsninger på udfordringerne. Du kan lytte til og lære af eksperterne, som holder indlæg på konferencen og herefter omsætte det til praksis.

I pauserne kan du besøge en mindre udstilling, hvor aktører fra branchen udstiller deres serviceydelser og produkter.

Vil du være med til at gøre en forskel for byggeriet – så tøv ikke med at tilmelde dig.

Så er det igen blevet tid til at finde en kommende energi- og indeklimastjerne.

Legatbestyrelsen modtager indstillinger til modtagere af Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 2023. Legatet bliver uddelt til en lovende ph.d.- studerende ved danske universiteter inden for energi- og indeklimaområdet.

Den studerende må ikke have afsluttet sit forskningsprojekt på uddelingstidspunktet, og må kun anvende legatet til studierejser, studieophold eller anden videreuddannelse inden for et år efter uddelingen.

Legatet er på 25.000 kr. og bliver uddelt på Danvak Dagen den 12. april 2023 i IDA Huset i København. Her vil legatmodtageren samtidig præsentere sit forskningsprojekt.

Vi skal modtage din indstilling senest den 17. februar 2023info@danvak.dk mrk. ”Professor P. Ole Fangers Forskningslegat”.

Har du spørgsmål til indstillingen, er du meget velkommen til at kontakte generalsekretær Claus Andreasson på tlf.: 3636 9060 eller ca@danvak.dk.

Hvis forbrugerne lufter mindre ud for at spare på den dyre varme, risikerer koncentrationen af den kræftfremkaldende, radioaktive radongas i danske boliger at stige.

”Der er ikke noget at sige til at forbrugerne på alle måder prøver at spare på varmeregningen. Men hvis det indebærer mindre udluftning og ventilation, er der grund til at passe på,” siger danskfødte Dr. Maria Dugdale, radon-specialist og formand for UK Radon Association. Hun fortsætter:

”Radon findes overalt i undergrunden og vil naturligt søge at trænge op i bygninger. Hvis alle huse var komplet radontætte gjorde det intet, men det er de ikke. Udluftning og ventilation er med til at sænke radon-niveauet, så det er risikabelt at reducere på det.”

Radon-ekspertens pointe understreges af de nyeste analyser fra Aalborg Universitet. De viser at næsten 40% af danske énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse opført før 2020 har for højt radonindhold i indeluften. Selv i nyere huse, der burde være bygget radontæt, er niveauet for højt i hvert tiende.

Forskningen har for mange år siden påvist, at radon kan give lungekræft.

”Det er stadig en udbredt misforståelse at lungekræft altid skyldes rygning. Hvis folk var mere bevidste om at lungekræft også kan komme af for høj radonkoncentration i boliger, på arbejdspladser og i institutioner, ville de måske søge læge tidligere ved symptomer, der kunne pege i retning af lungekræft,” siger Dr. Maria Dugdale.

Hun står i spidsen for de engelske oplysningsaktiviteter i denne uge, som er radonuge i hele Europa. I UK rettes oplysningsindsatsen mod både hjem, arbejdspladser og institutioner, med særlig vægt på skoler og som noget nyt også den primære sundhedssektor.

Yderligere information:

Dr. Maria Dugdale, Formand for UK Radon Association. Tlf.: +44 7704 196293. E-mail: chairman@radonassociation.co.uk

Jens Otto Kjær Hansen, Formand for Danvaks Radonfaggruppe. Tlf.: 2014 1266