user
Nyt medlem i Danvaks bestyrelse

Nyt medlem i Danvaks bestyrelse

Nyt medlem i Danvaks bestyrelse

Vi er stolte over at kunne præsentere Nadja Sundberg Glad som 2. suppleant i Danvaks bestyrelse. Nadja er bygningsingeniør hos DOMINIA.

Vi er stolte over at kunne præsentere Simon O. Rasmussen som nyt medlem af Danvaks bestyrelse. Simon er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vinderen i konkurrencen om at oploade billeder til Danvak Dagen 2022 er fundet. Det blev Christian A. Hviid, der modtager den signeret bog “Mænd & biler” af Christian Grau.

Tillykke til Christian!

Vi har igen været ude med mikrofonen. Denne gang hos underviser i vores nye kursus ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”, BMS- specialist Andreas Pape Kjærsgaard fra EXPERO ApS.

Her er vores tre spørgsmål til ham:

Sp. Forklar, hvad du har planer om at undervise i på kurset ”CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger”.

Sv. På dette kursus undervises deltageren i optimal drift af varme og ventilation med CTS-anlægget som det primære værktøj. Først gennemgår vi det grundlæggende omkring driften; hvad handler det om og hvorfor er det så vigtigt. Det er afgørende for os mennesker at forstå, hvorfor vi gør som vi gør. Hvis ikke i vi forstår dette, så vil vores interesse for emnet aftage over tid, og fokus på driften og interessen herfor er en af nøglerne til optimeret drift. Efter denne korte intro, vil deltageren blive undervist i konkrete og generiske værktøjer, som kan implementeres i dagligdagen med et positivt afkast på indeklima og energiforbrug som resultat. Hvad er det man kan og bør gøre når man har ansvaret for driften af varme og ventilation via et CTS-anlæg. Det får deltageren bl.a. svaret på i dette kursus.

Sp. Hvorfor holder du kursus om dette? Er det en aktuel problemstilling – et nyt krav – nu trend i branchen – eller andet? Har du f.eks. 3 problemstillinger som deltagelse på kurset løser – gerne praktiske eksempler.

Sv. Vi mennesker har ansvar for måden, hvorpå vi forbruger vores planets ressoucer. Uanset om vi producerer energi via fossile brændstoffer, bygger grøn vindenergi, producerer el-biler, bygger bygninger osv., så bør vi tænke over måden, hvorpå vi efterfølgende udnytter det vi bygger og producerer. Vi har et ansvar for at bruge de forbrugte ressourcer klogest muligt, og ikke lade den indledende indsats være spildt. Vi bruger enorme ressourcer på at bygge bygninger og derefter på at varme og køle dem samt at sikre et godt indeklima. For ikke at spilde disse ressourcer, bør vi have fokus på at udnytte dem smartest. Her er det afgørende at en bygning driftes korrekt og ansvarligt. Fokus på driften af en bygning kan, hvis det gøres korrekt, sikre maksimal udnyttelse af de ressourcer som forbruges på at producere energi hertil. Men ikke nok med det; ved at drive en bygning ansvarligt, forøger vi også bygningens levetid, og derved udnytter vi også de ressourcer som indledningsvist blev kastet ind i byggeriet bedst muligt.

Sp. Hvad vil du gerne have, at deltagerne får ud af at deltage?

Sv. Efter dette kursus er det afgørende for mig, at deltageren forstår vigtigheden af at gøre CTS-anlæg til sin bedste ven. Derudover er det afgørende at deltageren går hjem med konkrete værktøjer til hvordan man arbejder med CTS-anlæg i dagligdagen. Alt sammen med henblik på at optimere sit varme- og ventilationsanlæg, og derved reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet. På denne måde bidrager dette kursus til at udnytte de forbrugte ressourcer bedst muligt.

Kurset i CTS-anlæg motoren til drift og vedligehold i bygninger bliver afholdt den 24. maj i Ballerup. https://lnkd.in/dJd2Kgni

Realdania har i dag udgivet en publikation, der giver bud på, hvor og hvordan vi kan gentænke hverdagens rammer oven på erfaringerne fra pandemien. Vi skal reflektere over den fortættede by, vores bolig får nye funktioner og fremtidens sommerhus kan se helt anderledes ud, lyder nogle af eksperternes forudsigelser.

På side 188-193 kan du bl.a. læse artiklen “Pandemier kræver en ny tilgang til indeklima” af Peter Vilhelm Nielsen, professor emeritus, BUILD, Aalborg Universitet og Pawel Wargocki, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU.

Peter V. Nielsen og Pawel Wargocki var nogle af de drivende kræfter bag Danvak COVID-19 projektet, som blev støttet af Realdania. Læs om det her: https://lnkd.in/eMT5TVeY

Dansk Radonforening er blevet en del af Danvak, som er et netværk med mere end 1.600 professionelle inden for HVAC, indeklima og energi. Det skal styrke viden om radonproblemet og hvordan det bekæmpes i danske boliger, offentlige bygninger og erhvervsbyggerier.

Dansk Radonforening blev stiftet i 2015 af fagprofessionelle inden for radon, som er en radioaktiv gasart, der findes overalt i undergrunden og kan trænge ind i både boliger og arbejdslokaler.

Udsættelse for radon er ifølge WHO den næst vigtigste årsag til lungekræft. Sundhedsstyrelsen anslår at tæt på hver tiende lungekræfttilfælde i Danmark har radon som medvirkende årsag. Det svarer til 300 tilfælde af radon-betinget lungekræft om året.

”Radonproblemet taget slet ikke alvorligt i Danmark, og de ansvarlige myndigheder ignorerer det på det nærmeste. Det er ikke holdbart, og vi håber på, gennem tilknytningen til Danvak, at kunne opnå større opmærksomhed på det og udbrede mere viden blandt byggeriets professionelle folk om hvordan radon opdages og bekæmpes”, siger Jens Otto Kjær Hansen, indtil ændringen formand for Dansk Radonforening og nu formand for Radon-faggruppeledelsen i Danvak.

Formand for Danvak Ane Buch er glad for, at den kreds af fagprofessionelle, der især arbejder med radon, nu er blevet en del af Danvak:

”Danvak favner hele byggebranchens værdikæde inden for HVAC, indeklima og energi – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter, drift & vedligehold, samt studenter, undervisere og forskere. Det er et fremragende skridt, at radon-området kommer ind i det brede samvirke af fagprofessionelle, som Danvak udgør.”

”Vi har i Danvak en offensiv strategi om at udbygge vores position som det store nationale netværk af fagprofessionelle, der arbejder for bedre byggeri, der øger brugernes trivsel og sundhed, styrker bygningernes værdi og fremmer bæredygtighed. Integrationen af Dansk Radonforening som en ny faggruppe i Danvak passer lige i øjet til det, og vi ser frem til kommende års videndeling om radon gennem faglige arrangementer og kurser,” siger Ane Buch.

Kontakt:

Ane Buch, formand for Danvak og VVS-teknisk forening – tlf.: 4053 1153

Jens Otto Kjær Hansen, formand for Dansk Radonforening og radonfaggruppen i Danvak – tlf. 2014 1266

Se hvem det er på Danvak Dagen den 6. april.  Læs mere om konferencen på danvak.dk/om/dd2022

VVS Teknisk Forening indkalder til generalforsamling den 31. marts 2022 kl. 15:00 – 16:00 i IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1650 København V.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen i VVS TF her

Danvak søger en studentermedhjælper til vores sekretariat, som er placeret på Københavns Universitet -Univate/Symbion på Islands Brygge i København.

Du vil få til opgave at hjælpe vores faggrupper med at planlægge, koordinere og gennemføre temamøder om aktuelle tekniske emner. De fleste af disse møder bliver gennemført online, hvor alle vores medlemmer og andre specialister i branchen kan tilmelde sig.

På temamøderne bliver der udvekslet erfaringer på fagligt og ledelsesmæssigt niveau mellem vores medlemmer (teknikere, ingeniører, maskinmestre, afdelingsledere og erhvervsledere i branchen). Temamøderne er forankret i faggrupper, som er samlingspunktet for fagspecifikke emner indenfor HVAC og energiområdet.
Derudover arrangerer Danvak konferencer og kurser, som vi kommunikerer til alle, der interesserer sig for tekniske installationer byggeriet – her kan du måske også få en finger med i spillet.

Hvem er Danvak?
Danvak er en foreningen for professionelle, der arbejder indenfor HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), indeklima og energi. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og Ingeniørforeningen IDAs faglige netværk IDA HVAC og har samlet omkring 1700 medlemmer. Medlemmerne kommer fra ca. 400 danske virksomheder, kommuner og universiteter, og de repræsenterer værdikæden indenfor byggeriet – lige fra uddannelsessektoren til rådgivere, producenter, installatører og entreprenører. Danvak udbyder kurser, konferencer og temamøder med det formål at opdatere og højne branchens tekniske og praktiske kompetenceniveau.

Jobbet
Vi er tre ansatte i sekretariaet, som har en travl hverdag, og derfor har vi brug for en hjælpende hånd til at støtte faggrupperne med at gennemføre deres temamøder.
Vores faggrupper har en masse gode ideer til, hvad specialisterne i branchen har behov for at vide via deltagelse i faggruppernes temamøder. For at sprede denne viden skal temamøderne organiseres, beskrives og gennemføres. Faggrupperne har brug for din hjælp til eksekveringen af disse møder. Derudover kan der være andre opgaver i sekretariatet, som skal løses, såsom assistance ved vores konferencer og andet forefaldende arbejde i sekretariatet.

Du vil referere til Danvaks generalsekretær Claus Andreasson og arbejde sammen med sekretariatets to øvrige medarbejdere.

Din arbejdsplads bliver på Danvaks kontor på Njalsgade 76, 3 sal, 2300 København S.

Din baggrund

Vi forestiller os, at du:

• minimum er i gang med dit 3. semester på en videregående uddannelse

• er udadvendt og imødekommende

• er serviceminded, fleksibel og omhyggelig

• god til formidling og kommunikation

• god til at arbejde med programmerne i Microsoft Office pakken, bl.a. Word, Excel, Teams og Outlook

• er interesseret i tekniske installationer i byggeriet (ikke et krav, men vil være en fordel i forbindelse med samarbejdet med faggruppemedlemmerne).

Vi tilbyder

• en arbejdstid på ca. 10 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden er fleksibel i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 16:00 og kan indrettes efter dit studie og efter aftale med generalsekretæren

• løn efter kvalifikationer

Ansøgning, CV og evt. andet relevant materiale sendes i PDF-format hurtigst muligt til generalsekretær Claus Andreasson på e-mail [email protected]. Mærk venligst din ansøgning: ”Studentermedhjælper”.

Ansøgningsfrist tirsdag den 1. marts 2022

Forventet start hurtigst muligt eller senest mandag den 4. april

Samtaler vil blive afholdt løbende, og ansættelse vil ske hurtigst muligt, også selvom ansøgningsfristen ikke er udløbet. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Claus Andreasson på telefon 36369061.

Læs mere om Danvak på www.danvak.dk

Hvis I er flere fra samme virksomhed, der ønsker at deltage i samme kursus, giver vi 5 % rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer. Ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. giver vi 10 % rabat.

Kontakt Tina på tlf. 3636 9063 for at få rabatkoden til rabatterne.

Se alle vores kurser her: danvak.dk/aktiviteter