user

Indregulering af vand- og varmeanlæg -“teori og praksis”-Glostrup

2019-03-20 09:00:00 2019-03-20 15:30:00 Europe/Copenhagen Indregulering af vand- og varmeanlæg -“teori og praksis”-Glostrup Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
20 / 03 - 2019
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
K 19005

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes på Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Kom og få styr på hvordan man både teoretisk og i praksis (i designfasen) får indreguleret til det optimale varme-, køle-  og brugsvandsanlæg, så man altid sikre sig at forbrugeren har den rigtige vandmængde med den rigtige temperatur og på rette tidspunkt.

Hvis du som projekterende eller udførende har behov for at vide mere om hvorfor og hvordan man sikre sig at de tekniske anlæg kommer til at fungere optimalt vil det være en god ide at deltage i dette en dags kursus.

På kurset vil vi gennemgå hvorfor man skal anvende statiske eller dynamiske ventiler inden for både varme- og køleanlæg. Vi vil se nærmere på hvad det betyder såfremt et anlæg ikke er rigtigt indreguleret og gennemgå hvordan man kan opnå korrekt indregulering mht tryk, flow og temperatur.

På kurset vil vi gennemgå valg af rigtig løsning på både primær og sekundær side i hhv varme- og køleanlægget

For brugsvandsanlæg vil vi gennemgå, indregulering vha såvel statiske og temperaturstyrede ventiler, hvor vi ser på fordel og ulemper for hver type.

Som afslutning på kurset vil vi se på hvilken dokumentation der skal foreligge og hvordan man skal anvende den nye ”Vejledning om funktionsafprøvning”

Emner som undervises i:

 • Indledning til indregulering
  • Hvorfor
   • Krav til komfort og indeklima
   • Ydre påvirkninger som pumpedrift og differenstemperatur (afkøling & temeraturstigning)
   • Lovens krav
  • Kvalitet
   • Krav til flowtolerancer i forhold til anlægstemperaturer
   • Krav fra varme- og kølenorm
   • Funktionsafprøvninger
  • Principper for indregulering på varme og køleanlæg
   • Statiks indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Dynamisk indregulering med differenstrykregulatorer
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Dynamisk indregulering med flowbegrænser
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Individuelle ventilkomponenter kontra kombinerede løsninger
  • Principper for indregulering på varmt brugsvandscirkulation
   • Statisk indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
   • Termisk indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
   • Placering af indreguleringsventiler
    • Statiske ventiler
    • Dynamiske ventiler
    • Kombinerede ventiler
    • Dimensioneringsregler for ventiler i for hold til ventil og målekvalitet
   • Indreguleringsmetoder
    • Måleprincipper på forskellige ventiltyper
     • Variable måleblænder i statiske ventiler
     • Faste måleblænder og venturi
    • Måleprincipper med forskellige instrumenter
     • Differenstrykmåling
     • Ultralydsmåling
     • Andre principper
    • Proportionalmetode
    • Matematiske metoder i indreguleringsinstrumenter
    • Krav til dokumentation af indreguleringskvaliteten herunder funktionsafprøvning

Undervisere:

Bjarne Andreasen, IMI Hydronic College
Per Banke, Danfoss

 

Klik her, hvis du ønsker at læse om kurset den 27. marts i Vejle.

Hent program PDF
Kl. Program
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Kursus
10:30 Kaffepause
10:45 Kursus
12:30 Frokost
13:30 Kursus
14:45 Kaffepause
15:00 Kursus
16:30 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

4.200 DKK

Junior

4.200 DKK

Senior

4.200 DKK

Ikkemedlem

5.100 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks