user

DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Ballerup

2021-09-08 08:30:00 2021-09-09 17:00:00 Europe/Copenhagen DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Ballerup WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Dato for arrangement
08 / 09 - 2021
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 21022

Dette arrangement er blevet afholdt.

Dette kursus afholdes i Ballerup den 8. – 9. september 2021 i tidsrummet fra kl. 08.30 – 16.30.

Kurset strækker sig over 2 kursusdage og er for alle, der arbejder med projektering og udførelse af ventilationsanlæg.

Der bliver undervist med udgangspunkt i DS428:2019 inkl. tillæg til standarden.

Den opdaterede standard DS428:2019 indeholder en lang række af væsentlige forbedringer. Derudover er standarden blevet klart opdelt med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger.

Standardens funktionsområde er udvidet til også at omfatte fraluftsanlæg for industrianlæg, parkeringsventilation og mekanisk røgudluftning for beredskabet.

Derudover er der indarbejdet flere standardløsninger og ny beregningsmetode for røgventilerede systemer.

 

Formål

Der bliver mere og mere fokus på brand- og røgsikring, som også er blevet væsentlig mere kompleks i de seneste år. Dette stiller store krav til alle rådgivere og entreprenører, som arbejder med projektering og udførelse af ventilationsanlæg, om at deres vidensniveau og kundskaber på området er helt ajourført.

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

 

Indhold

På kurset gennemgås DS 428:2019 inkl. tilhørende tillæg.

Dette omfatter:

 • Overblik over projekteringskrav og forudsætninger
 • Introduktion til de beregningsmæssige løsninger til specielle projekter, hvor man ønsker at eftervise afvigelser eller alternative løsninger, i tæt samarbejde med bygningens brandrådgiver.
 • Gennemgang af basis krav til komponent og udførelse.
 • Grundig gennemgang af alle standardløsningerne og tilhørende krav og undtagelser.
 • Grundig indføring af beregningsmetoder for røgventilerede systemer og decentrale anlæg med røgventilator
 • Nye muligheder for zoneinddeling af brandsikringen
 • Nye muligheder for modulerende brandsikringsspjæld
 • Gennemgang af de skærpede krav til brandsikringsautomatik og elinstallation

Standardmetoderne er udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for:

 • Decentrale systemer – 6 forskellige systemløsninger, samt opdateret beregningsmetode
 • Spjældsikrede systemer – Mindre opdateringer
 • Røgventilerede systemer – Krav til kanal- og røgventilator dimensionering, samt opdateret beregningsmetode
 • Parkeringsventilation – Krav til dimensionering og udformning
 • Mekanisk røgudluftning – Som særskilte anlæg
 • Mekanisk røgudluftning – Kombineret med et spjæld- eller røgventileret system

 

Udbytte af kurset

 • Du får baggrundsviden for kravniveauer og opbygning af standarden
 • Du får teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifikke problemløsninger
 • Du får god tid til gennemgang af spørgsmål og praktiske eksempler fra hverdagen
 • Du får overblik over alle komponentkrav og udførelseskrav.
 • Du får en grundig indføring i alle standardløsningerne.
 • Du lærer beregningsmetoden for røgventilerede systemer.

Den gældende standard bliver udleveret på kurset.

Kurset afholdes også i Vejle den 3. – 4. november 2021

Underviser

Brian Schiøtt, Projektudviklingschef, Øland/AiFFORCE

Brian Schiøtt er hovedforfatter af DS428 og har undervist i standarden siden 2002.

Brian Schiøtt har arbejdet med projektering af ventilationssystemer siden 1990 som henholdsvis rådgivende ingeniør, ventilationsentreprenør og som systemleverandør.

Hent program PDF

 

Dag 1

08:00 Kaffe og morgenbrød
08:30 Præsentation og orientering
08:45 Projektering
09:35 Komponenter
10:45 Pause
11:00 Komponenter
12:30 Frokost
13:30 Systemløsninger for brand- og røgsikring
15:25 Pause
15:40 Opgave 1
16:30 Afslutning for dag 1

 

Dag 2

08:00 Kaffe og morgenbrød
08:30 Opfølgning på dag 1
08:40 Parkeringsventilation
10:00 Pause
10:15 Mekanisk røgudluftning
11:15 Opgave 2
12:15 Frokost
13:15 Brandsikringsautomatik
14:30 Pause
14:45 Afprøvning, aflevering, drift og vedligehold
15:10 Opgave 3
16:00 Afslutning af kursus

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

8.750 DKK

Junior

8.750 DKK

Senior

8.750 DKK

Ikkemedlem

11.000 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks