user

Commissioning: hvad, hvordan og hvorfor?

2017-05-03 14:30:00 2017-05-03 17:00:00 Europe/Copenhagen Commissioning: hvad, hvordan og hvorfor? Aalborg
type af arrangement
Temamøde / Danvak Nordjylland
Geografisk placering
Aalborg
Dato for arrangement
03 / 05 - 2017
Dato for arrangement
14:30
Id for arrangement
M 17503

Dette arrangement er blevet afholdt.

Mødet foregår på Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 111, Auditorium 1.177, 9000 Aalborg

Commissioning skaber de bedste betingelser for at undgå unødigt besvær og dyre overraskelser, når et nyt byggeri tages i brug. Commissioning-processen er et værktøj til at verificere, at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser og ind i driftsfasen. Dette således at byggeriet lever op til de stillede krav for drift og driftsomkostninger, og at energiforbruget bliver som budgetteret.

Commissioning er en effektiv og veldokumenteret kvalitetsstyringsproces med fokus på helhedstænkning i byggeprocessen og bygningens totaløkonomi. Korrekt udført commissioning sikrer, at det samlede system af ventilation, køleanlæg, varmeanlæg og automatik i drift fungerer efter hensigten og med et lavt energiforbrug.

DS 3090 er en standard som beskriver anvendelsen af commissioning-processen til bygninger. Kom og hør om denne og hvordan den kan give værdi, hvad enten du er projekterende, entreprenør eller bygherre.

Kl. Program
14:30 Velkomst – Mathias Villumsen, Sweco
14:35 Hvordan får jeg værdi af DS 3090, Commissioning-processen til bygninger – Ole Teisen, Sweco
15:25 PAUSE/Netværkstid – kaffe/te med kage
15:45 Aalborg Kommunes holdning til Commissioning-processen, performance test i forbindelse med drift, renovering og nybyggeri – Peter Munk, Bygningschef AAK Bygninger
16:20 Eksempler og resultater fra hverdagen – Ole Teisen, Sweco
16:40 Dialog og spørgsmål fra salen
17:00 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

450 DKK

Junior

Gratis

Senior

Gratis

Ikkemedlem

650 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.