user

BSim Indeklimasimulering, Grundkursus

2017-08-22 10:00:00 2017-08-22 18:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Grundkursus Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
22 / 08 - 2017
Dato for arrangement
10:00
Id for arrangement
K 17003

Dette arrangement er blevet afholdt.

Kurset afholdes den 22.-23. august hos Danvak på Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Klik her, hvis du vil læse om det avancerede kursus.

BSim – et uundværligt simuleringsprogram i verdensklasse
Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C, bortset fra nogle få timer. Det termiske indeklima skal dokumenteres gennem beregning for institutioner og kontorer i lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY. Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer.

Siden frigivelsen af programpakken BSim er der sket væsentlige forbedringer og udvidelser af pakken, Blandt udvidelser er bl.a.:

  • Nyudviklet fugtmodel
  • Model til simulering af gulvvarme
  • Forbedret model til beregning af rudetemperatur
  • Forbedret model til simulering af solafskærmning
  • Ny model for naturlig ventilation (og infiltration)
  • CO2-styring samt beregning af PAQ (perceived air quality)
  • Mere end 550 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

Indhold:
Kurset giver en grundig gennemgang af hele den nyudviklede programpakke BSim, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database (SimDB) der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. Sim-Dxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af CAD-tegninger. Modeller til Bv98 programmet kan opbygges i SimView og aktiveres via et link til programmet. Det er muligt at eksportere bygningsmodeller for simulering af dagslys i programmet Radiance, og endelig kan resultaterne fra tsbi5 simuleringerne benyttes som inddata (randbetingelser) til CFD beregninger.

Målsætning:
Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller og gennemføre termiske simuleringer med tsbi5 samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

Målgruppe:
Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset omhandler BSim og henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i den nye programpakke.

Kursusform:
Foredrag, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc’er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

Undervisere:

  • Kjeld Johnsen
  • Kim B. Wittchen

 

Dag 1
10.00 Velkommen (KJJ)
10.15 Generel introduktion af BSim2000 (KBW)
Hvad er Bsim2000?
10.30 SimView (KG)
Brugergrænseflade®
Brugervejledning(er)
Generelle tips
Bygningsgeometri
Åbninger i konstruktioner
Site + eksterne skygger
Analyse af solfordeling med Xsun
11.15 Opgave 1a
11.45 Redigering af modellen i SimView (KG)
12.00 Frokost
13.00 Opgave 1b (udestue, tagrum, redigere geometri)
13.30 Databasen SimDB (KBW)
14.00 Bygningselementer (KJJ)
Standardkonstruktioner
WinDoors (inkl. Flytte/slette)
Dimensionerende varmetab
ModelView – kontrol af modellen
Xsun med konstruktioner
14.45 Kaffepause
15.00 Opgave 2a (konstruktioner, Windoors, database)
16.15 Termiske zoner (KBW)
Fiktive zoner
Ground
Konstruktioner mod jord
16.35 Simulering og varmebalance for tom bygning (KJJ)
17.00 Opgave 2b (termiske zoner, jord og simulering)
17.45 Opsamling (KJJ)
18.00 Slut på dag 1

 

Dag 2
09.00 Opsamling fra dag 1
09.15 Systemer i SimView (KJJ)

Redigeringsfunktioner

Simulering i tsbi5

Rækkefølge af systemer

10.15 Kaffepause
10.30 Opgave 2c (systemer og forbedringer)
11.30 Resultatbehandling (KBW)
12.00 Frokost
13.00 Dagslysberegning med SimLight (KJJ)
13.30 Temperaturlagdeling (KG)

Kappa-modellen

13.45 Opgave 2d (skygger, høje rum og kappa)
14.15 Import af CAD-tegninger, SimDXF (KG)
14.30 Kaffepause
14.45 Udveksling af datamodeller med Bv98 (KBW)
15.00 Opgave 3 (SimDXF, SimLight, Bv98)
15.15 Udveksling af datamodeller med: (KG)

Tsbi3

Radiance

CFD programmer

15.30 Konvertering af klimadata
15.45 Diskussion og evaluering
16.00 Kursus slut

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

7.600 DKK

Junior

7.600 DKK

Senior

7.600 DKK

Ikkemedlem

8.400 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.