user

BSim Indeklimasimulering, Grundkursus – Glostrup

2023-08-29 10:00:00 2023-08-30 18:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Grundkursus – Glostrup Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
29 / 08 - 2023
Dato for arrangement
10:00
Id for arrangement
23003

Kurset afholdes over 2 dage den 29. – 30. august 2023.

Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C hhv. 27°C, bortset fra nogle få timer pr år. Det termiske indeklima skal dokumenteres jf. DS474 for nye institutioner og kontorer samt i forbindelse med omfattende renovering, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY 2001-2010.

Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer. BSim indeholder bl.a.:

 • avanceret fugtmodel til simulering af fugt i konstruktioner og indeklima,
 • model til simulering af gulvvarme
 • model til beregning af rudetemperatur
 • model til simulering af solafskærmning
 • model for naturlig ventilation (og infiltration)
 • CO2-styring af ventilation
 • Direkte adgang til mere end 2100 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

 

Indhold

Kurset giver en grundig gennemgang af hele BSim programpakken, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. SimDxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af 2D CAD-tegninger. Modeller til Be18 programmet kan opbygges i SimView og gemmes via et link i programmet.

 

Målsætning

Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller, gennemføre simuleringer af indeklimaet i bygninger samt analyser af solindstråling og skyggeforhold på og i bygninger.

 

Målgruppe

Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i BSim programpakken.

 

Kursusform

Oplæg, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc’er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus

Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

 

Få et overblik over vores øvrige aktiviteter her

Undervisere

Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet, København

Har i mange år arbejdet med forskning, udvikling, formidling og undervisning indenfor beregning og simulering af energi og indeklima i bygninger samt nye og eksisterende bygningers energieffektivitet.

Vejleder for flere PhD studerende, underviser på flere af BUILD’s uddanneler i bl.a. BSim og Be18-programmerne samt energireglerne i Bygningsreglementet.

Har siden 2000 undervist på Danvaks kurser om brugen af BSim.

Rasmus Lund Jensen, Lektor, PhD, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet, Aalborg

– Beskrivelse på vej –

Hent program PDF
Dag 1
10.00 Velkommen
10.15 Generel introduktion af BSim2000

 • Hvad er BSim?
10.30 SimView

 • Brugergrænseflade(r)
 • Brugervejledning(er)
 • Generelle tips
 • Bygningsgeometri
 • Åbninger i konstruktioner
 • Site + eksterne skygger
 • Analyse af solfordeling med Xsun
11.15 Opgave 1a
11.45 Databasen SimDB

 • Bygningselementer
 • Standardkonstruktioner
12.15 Frokost
13.00 Opgave 1b (Database + XSun med konstruktioner)
13.30 Redigering af modeller i SimView
14.00 Opgave 1c (Udestue, tagrum, redigere geometri)
14.30 Information i modellen

 • Dimensionerende varmetab
 • ModelView og ModelDoc – kontrol af modellen
 • XSun med konstruktioner
14.45 Termiske zoner

 • Fiktive zoner
 • Jord
 • Konstruktioner mod jord
15.15 Fleksibel kaffepause
15.15 Simple systemer

 • Tidsplaner, regulering og tidsangivelser
 • Heating/cooling, people, equipment, infiltration, moisture
 • Simulering
15.45 Opgave 1d (Termiske zoner, jord og simulering)
16.15 Opgave 1e (Simple systemer + simulering + tidsskridt)
16.45 Opsamling
17.00 Slut på dag 1

 

Dag 2
09.00 Opsamling fra dag 1
09.15 Regulerende systemer

 • Infiltration, udluftning, mixing og ventilation
 • Solafskærmninger og skodder
 • Rækkefølge af systemer
 • Reguleringsprioritet
10.00 Opgave 2a+b (Konstruktioner, database, WinDoors, jord)
10.30 Kaffepause
10.45 Opgave 2c (Indlæsning af systemer og simulering)
11.15 Resultatbehandling

 • Sammenligning af modeller
11.30 Opgave 2c (Simulering)

 • Analyse og optimering af model mht. indeklima/energi og resultater
12.15 Frokost
13.00 Temperaturlagdeling + skygger

 • Kappa-modellen
 • Naturlig ventilation
 • Skygger fra andre bygninger
 • Vejrdata
13.30 Opgave 2d + e

 • Temperaturlagdeling, naturlig ventilation og skygger
14.15 Lys og dagslysberegning med SimLight
14.45 Opgave 3a (SimLight)
15.00 Kaffepause
15.00 Import af CAD-tegninger med SimDxf
15.15 Opgave 3b (SimDxf)
15.30 BSim udvidelsesmoduler

 • Fugtmodel, natvent og PV
15.45 Diskussion og evaluering
16.00 Kursus slut

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

9.250 DKK

Junior

9.250 DKK

Senior

9.250 DKK

Ikkemedlem

11.600 DKK