user

Radon-faren fejet under gulvtæppet i Danmark

I dag starter kampagner rundt om i Europa for at beskytte borgerne mod det kræftfremkaldende radon i boligerne. I Danmark gør myndighederne intet, selv om der ifølge den danske Radonhandlingsplan burde ske noget – og selv om forskning fra Aalborg Universitet viser, at det står langt værre til med radon-faren end antaget.

Europæisk Radondag markeres mange steder i Europa, og f.eks. i England starter en hel kampagneuge. Ideen er at gøre borgere, virksomheder og offentlige institutioner opmærksom på at det er nødvendigt at tjekke radon-indholdet i boliger, på arbejdspladser og de steder hvor børn, gamle og syge opholder sig.

Den Danske Radonhandlingsplan fastlægger også, at der skal ske en årlig tilbagevendende markering af at sæsonen for radonmåling er inde, netop med udgangspunkt i Den Europæiske Radondag. Men myndighederne foretager sig intet, og har heller ikke reageret på Det Internationale Atomenergiagenturs kritik af Danmark for manglende handling.

”Det er helt uforståeligt, at danske myndigheder kan slippe af sted med at lade være med følge den nationale radonhandlingsplan og ignorere Det Internationale Atomenergiagenturs åbenlyse kritik,” siger formanden for Danvaks Radonfaggruppe, Jens Otto Kjær Hansen, og tilføjer:

”Ovenikøbet har de seneste forskningsresultater vist, at radon-problemet i danske boliger både er langt større og mere geografisk udbredt end man indtil nu har troet.”

Han henviser til en ny rapport fra Aalborg Universitet, baseret på den mest omfattede undersøgelse i Danmark hidtil. Den viser, at 39 % af danske énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse opført før 2020 har for højt radonindhold i indeluften. Den viser også, at der i gennemsnit er dobbelt så meget radon i danske boliger som vist i de mere end 20 år gamle undersøgelser, som myndighederne baserer sig på. Endelig viser det, at ingen egne af Danmark går fri.

”De nøgterne tal burde få alle op af stolene,” siger Jens Otto Kjær Hansen og tilføjer: ”Måske højst 20.000 ud af 1,2 millioner énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse i Danmark er blevet tjekket for radon. Det er under to procent. Så er der alle de steder hvor børn, gamle og syge opholder sig. Ingen højder øje med om radonindholdet bliver tjekket der.”

Yderligere information:

Jens Otto Kjær Hansen, Formand for Danvaks Radonfaggruppe. Tlf.: 4053 1153

International Atomic Energy Agency: #Integrated regulatory Review Service (IRRS) to the Kingdom of Denmark”.

Aalborg Universitet, BUILD Rapport 2022:14, Radon 20, Baselineundersøgelse 2021”, offentliggjort maj 2022.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks