user

Generalforsamling i VVS Teknisk Forening den 28. marts 2023

VVS Teknisk Forening indkalder til generalforsamling den 28. marts i IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 kl. 15-16.

Vi skal i henhold til vores vedtægter indkalde til nedenstående:

Generalforsamlinger paragraf 11

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, samt ved samme lejlighed at  meddele den for generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for foreningen. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal dog offentliggøres i foreningens medlemsblad pr. e-mail eller brev.

Agenda for generalforsamlingen bliver:

Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter i den angivne rækkefølge:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og drøftelse af indeværende og næste års budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontigenter
 4. Forslag fremsat af bestyrelsen
 5. Forslag fremsat af medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt.

VVS Teknisk Forenings bestyrelse indstiller følgende kandidater til valg på den ordinære generalforsamling:

 • Genvalg af Ane Buch som formand
 • Genvalg af Jørn Flohr Schultz som bestyrelsesmedlem
 • Genvalg af Michael H. Nielsen som bestyrelsesmedlem
 • Genvalg af Ongun Berk Kazanchi som bestyrelsesmedlem
 • Genvalg af Nadja Glad Sundberg som 2. suppleant

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks