user

Bygningers energibehov og Be18

Vil du dygtiggøre dig inden for de gældende regler for bygningers energibehov og samtidig blive bedre til at bruge beregningsprogrammet Be18 til at beregne energibehov?

 

Energiforbruget spiller en afgørende rolle for en bygnings indeklima, økonomi og miljøbelastning. Derfor er der i bygningsreglementet, BR18, opstillet en række regler for, hvor stort et energibehov en bygning må have – og en byggetilladelse forudsætter, at bygningen overholder disse. Hvis du arbejder med at planlægge, projektere eller koordinere byggeri, skal du derfor kende til kravene samt vide, hvordan du efterviser, at din bygning overholder BR18’s energirammer mv.

For at eftervise en bygnings energibehov skal du bruge et beregningsprogram. I BR18 stilles der krav om, at du skal bruge en bestemt beregningskerne, udviklet af BUILD, til at foretage energiberegningen. Der findes flere forskellige programmer, der bruger denne beregningskerne, og ét af dem er Be18.

På kurset ”Bygningers energibehov og Be18” dykker vi ned i de forskellige krav, der er opstillet i BR18, og du vil blive undervist i at bruge Be18 som beregningsværktøj til at beregne energibehov.

Hvad får du ud af at deltage på ”Bygningers energibehov og Be18”?

På dette kursus arbejder vi mod et overordnet mål – du skal lære at beherske beregningsprogrammet Be18, så du kan beregne en bygningens energibehov og eftervise, at den lever op til de gældende krav til overholdelse af energirammen som angivet i BR18.

Sådan forløber kurset

”Bygningers energibehov og Be18” forløbet over én dag. Vi starter dagen med kaffe og morgenbrød, hvorefter undervisningen begynder. Kl. 16 runder vi af efter en forhåbentlig lærerig og dialogfyldt kursusdag.

Undervisningen er tilrettelagt som fire forskellige blokke. De to første blokke foregår hovedsageligt som forelæsninger, men du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs og komme med input fra de projekter, du arbejder med til daglig. I de to efterfølgende blokke får du mulighed for bruge beregningsprogrammet Be18 til at løse en helt konkret opgave, som vi efterfølgende gennemgår i fællesskab.

Hvilke temaer bliver der gennemgået?

I løbet af kursusdagen kommer vi blandt andet til at beskæftige os med:

  • Hvilke krav BR18 stiller til et nybyggeris energimæssige ydeevne
  • Hvordan man bruger programmet Be18 til at beregne en bygningens energibehov samt eftervise, at behovet ligger inden for energirammen
  • De forskellige typer inddata i Be18, herunder data for bygningens isoleringsevne og tekniske installationer.

Er kurset relevant for dig?

Kurset henvender sig til dig, der har en byggeteknisk baggrund, og som til daglig arbejder med projektering, rådgivning og sagsbehandling inden for byggeri. Du kan fx være rådgiver, arkitekt, byggesagsbehandler i kommunalt regi, bygningskonstruktør eller energikonsulent.

Vi glæder os til at se dig på det næste kursus

Er du interesseret i at deltage næste gang, vi afholder ”Bygningers energibehov og Be18”? I vores aktivitetskalender kan du se, hvornår kurset afholdes. Vi afholder også andre kurser, som du er velkommen til at deltage på, hvis du ønsker at udvide dine kompetencer inden for f.eks. indeklima, ventilation eller brandsikring.

Hvis du har spørgsmål til ét eller flere af vores kurser, kan du kontakte os på telefon 36 36 90 60 eller info@danvak.dk.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks