user

Lydforhold og støj fra ventilation og andre tekniske anlæg – krav i BR18, DGNB og SBi-anvisninger

Akustik-grundkursus, kravene og beregningsmetoder – hvad man skal være opmærksom på som projekterende, udførende eller som leverandør

I den danske lovgivning, i standarder, anvisninger og vejledninger er der opstillet krav til bygningers lydforhold. Disse krav SKAL overholdes, og opfylder en bygning ikke disse krav ved færdiggørelse, kan udbedring af lydforhold blive en omkostningstung byrde for både bygherre, entreprenør og rådgiver.

Der opleves støjproblemer i stort set alle bygninger forårsaget af de tekniske installationer – hovedsageligt fra ventilationsanlæg. Men støj kommer også fra andre tekniske installationer.

Ønsker man som bygherre at opnå DGNB-certificering, så indgår lyd/støj i bygningen ligeledes i denne certificering.

Der er mange krav til lyd/støj i en bygning – BR18 §368 til §376, DS 490, SBi anvisning 288, blot for at nævne nogle.

 

Indhold

På dette kursus vil vi tage fat på den lovgivning og de krav, der stilles for lyd/støj i en bygning og give en forståelse for de grundbegreber man skal forstå, arbejde med og kunne verificere:

  • under design
  • ved konstruktion
  • i commissioning processen
  • under funktionsafprøvningen og
  • ved den endelige støjmåling i et byggeri

Udbytte

På dette grundkursus lærer du de vigtigste begreber og regnemetoder for at forstå akustik- og støjkravene til bygninger og installationer. Med eksempler fra ventilationsanlæg ser vi på best practice, når man designer, installerer og måler støj fra en installation.

Faldgruber, konsekvenser og mulige løsninger vil blive gennemgået, så du får belyst betydningen af korrekt design.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til de projekterende ingeniører hos både rådgivervirksomheder og entreprenører, til arkitekter og byggeledere samt til leverandører. Er du bygherre eller rådgiver skal du sikre dig, at dine rum og bygningen i sin helhed overholder alle lydkrav. Derfor er det yderst vigtigt, at du kender alle gældende krav og ved hvordan man måler lyd.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.

 

Tilbage til kursusoversigten

Jürgen Nickel, Ejer, MSc., PhD., ICV-Consult ApS

Jürgen har en bred baggrund inden for VVS-anlæg, især ventilation og indeklima og er tillige akustikuddannet. Han har i mere end 30 år arbejdet som rådgivende ingeniør og med produktudvikling (Lindab, Rockwool/Rockfon) indenfor VVS- og akustikområdet.

Jürgen har tidligere undervist på Danvaks kursus ”Lyd i VVS-anlæg” samt holdt specialkurser inden for akustik, vibrationer og lyddæmpning for producenter og rådgivende firmaer.

I sit firma ICV-Consult ApS arbejder han med ”Diffus ventilation gennem akustiklofter”, der forbinder områderne ventilation, indeklima samt rum- og bygningsakustik.

Eilif Bitsch Jensen, Ejer, Rådgivende Ingeniør, BitschAkustik

Eilif har en baggrund som svagstrømsingeniør fra DIA-E, Aalborg.

Som udviklings, salgs- og applikationsingeniør, har han gennem et helt arbejdsliv i virksomheden Brüel & Kjær, opbygget indgående kendskab og erfaring indenfor lyd, akustik, termisk indeklima og ventilation.

Han har medvirket i et utal af kundekurser og temadage i Brüel & Kjær og deltaget som ekstern underviser i DIEU, Danvak, enkelt-virksomheder og foreninger.

Siden 2015 har han haft egen rådgivende virksomhed BitschAkustik med fokus på støj, rum- og bygningsakustik.

Bemærk, at medlemmer af Maskinmestrenes Forening kan deltage i kurset til ordinær medlemspris.

Notér blot MMF i kommentarfeltet (deltagerkategorien Ikke medlem) ved tilmeldingen, så sørger Danvaks sekretariat for, at den aftalte rabat fremgår af fakturaen.

 

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks