user

BSim Indeklimasimulering, Udvidet kursus

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af simulering af de mere komplekse installationer i BSim.

Med fugtmodellen er BSim blevet et helt af de få programmer der kan gennemføre simultan simulering af dynamiske temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Indhold

Foruden fugtmodellen gennemgås modellerne for:

  • simulering af gulvvarme, – elektrisk og vandbåret
  • model for beregning af rudetemperaturer
  • simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger
  • naturlig ventilation (og infiltration)
  • simulering af solceller integreret i klimaskærmen
  • samt muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen.

Kurset gennemgår også de mere avancerede systemer og reguleringsfunktioner for ventilationsanlæg, naturlig ventilation samt integreret regulering af solafskærmning og belysning.

 

Målsætning

BSim-brugerne får et godt overblik over de avancerede simuleringsmuligheder i programpakken. Deltagerne opfordres til evt. at beskrive egne bygningsmodeller med aktuelle problemstillinger vedrørende opbygning af model og fastlæggelse af beregningsforudsætninger.

 

Kursusform

Oplæg, aktiv anvendelse af pc’er, demonstrationer, diskussioner af principielle problemstillinger samt deltagernes konkrete bygningsmodeller og simuleringsspørgsmål. Det udleveres et kompendium med artikler, der beskriver programpakkens matematiske modeller.

 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus

Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

 

Tilbage til kursusoversigten

Undervisere

Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civ. Ing., BUILD Aalborg Universitet, København

Har i mange år arbejdet med forskning, udvikling, formidling og undervisning indenfor beregning og simulering af energi og indeklima i bygninger samt nye og eksisterende bygningers energieffektivitet.

Vejleder for flere PhD studerende, underviser på flere af BUILD’s uddanneler i bl.a. BSim og Be18-programmerne samt energireglerne i Bygningsreglementet.

Har siden 2000 undervist på Danvaks kurser om brugen af BSim.

Rasmus Lund Jensen, Lektor, PhD, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet

Har forsket indenfor bygningssimulering i mere end 20 år og deltaget i udviklingen af flere af modellerne i BSim. Forskning og udvikling har bl.a. omhandlet naturlig ventilation, varmeakkumulering, samt usikkerheds- og følsomhedsanalyse ved brug af Monte Carlo simuleringer.

Har undervisningserfaring fra flere uddannelser, bl.a. Byggeri og Anlæg, arkitektur og Design, og fra 1. årsstuderende og til ph.d. stipendiater.

Har undervist i bygningssimulering og brugen af BSim på Aalborg Universitet siden 2005.

Bemærk, at medlemmer af Maskinmestrenes Forening kan deltage i kurset til ordinær medlemspris.

Notér blot MMF i kommentarfeltet (deltagerkategorien Ikke medlem) ved tilmeldingen, så sørger Danvaks sekretariat for, at den aftalte rabat fremgår af fakturaen.

 

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks