user

BSim Indeklimasimulering, Grundkursus

Kurset afholdes over 2 hele dage – du finder de konkrete datoer i kursusbeskrivelsen, ved at trykke på tilmeld-knappen.

Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C hhv. 27°C, bortset fra nogle få timer pr år. Det termiske indeklima skal dokumenteres jf. DS474 for nye institutioner og kontorer samt i forbindelse med omfattende renovering, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY 2001-2010.

Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer. BSim indeholder bl.a.:

  • avanceret fugtmodel til simulering af fugt i konstruktioner og indeklima,
  • model til simulering af gulvvarme
  • model til beregning af rudetemperatur
  • model til simulering af solafskærmning
  • model for naturlig ventilation (og infiltration)
  • CO2-styring af ventilation
  • Direkte adgang til mere end 2100 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

 

Indhold

Kurset giver en grundig gennemgang af hele BSim programpakken, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. SimDxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af 2D CAD-tegninger. Modeller til Be18 programmet kan opbygges i SimView og gemmes via et link i programmet.

 

Målsætning

Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller, gennemføre simuleringer af indeklimaet i bygninger samt analyser af solindstråling og skyggeforhold på og i bygninger.

 

Målgruppe

Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i BSim programpakken.

 

Kursusform

Oplæg, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc’er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus

Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.

 

Tilbage til kursusoversigten

Undervisere

Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet, København

Har i mange år arbejdet med forskning, udvikling, formidling og undervisning indenfor beregning og simulering af energi og indeklima i bygninger samt nye og eksisterende bygningers energieffektivitet.

Vejleder for flere PhD studerende, underviser på flere af BUILD’s uddanneler i bl.a. BSim og Be18-programmerne samt energireglerne i Bygningsreglementet.

Har siden 2000 undervist på Danvaks kurser om brugen af BSim.

Rasmus Lund Jensen, Lektor, PhD, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet, Aalborg

Har forsket indenfor bygningssimulering i mere end 20 år og deltaget i udviklingen af flere af modellerne i BSim. Forskning og udvikling har bl.a. omhandlet naturlig ventilation, varmeakkumulering, samt usikkerheds- og følsomhedsanalyse ved brug af Monte Carlo simuleringer.

Har undervisningserfaring fra flere uddannelser, bl.a. Byggeri og Anlæg, arkitektur og Design, og fra 1. årsstuderende og til ph.d. stipendiater.

Har undervist i bygningssimulering og brugen af BSim på Aalborg Universitet siden 2005.

Bemærk, at medlemmer af Maskinmestrenes Forening kan deltage i kurset til ordinær medlemspris.

Notér blot MMF i kommentarfeltet (deltagerkategorien Ikke medlem) ved tilmeldingen, så sørger Danvaks sekretariat for, at den aftalte rabat fremgår af fakturaen.

 

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks