user

2024 Jarek Kurnitski modtager Rydberg Gold Medal 2024

Professor Jarek Kurnitski er blevet hædret med Rydberg Gold Medal 2024 i anerkendelse af hans fremragende bidrag til forskningen i ventilation og dens effekt på luftbårne sygdomme. Prisen blev uddelt på Roomvent-konferencen onsdag den 24. april 2024 i Stockholm.

Jarek Kurnitski er professor ved Tallinn University of Technology og Aalto Universitet og formand for REHVA’s teknologi- og forskningsudvalg, Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations, en non-profit organisation, der repræsenterer,der repræsenterer mere end 120.000 HVAC-ingeniører og energieksperter. Han er leder af det estiske Center of Excellence i forskning ZEBE, Zero Energy and Resource Efficient Efficient Smart Buildings, og leder af forskningsgruppen Nearly Zero Energy Buildings NZEB-forskningsgruppen, som i dag opererer på begge universiteter. Før professoratet arbejdede Jarek for SITRA, den finske innovationsfond, hvor han havde hovedansvaret for at gennemføre energiprogrammet 2009-2012. Jarek er medlem af redaktionsudvalget for tidsskrifterne Energy & Buildings og Energies og The REHVA European HVAC Journal.

Jarek har arbejdet i ekspertgrupper under CEN, WHO, CIB, ISIAQ og REHVA og udarbejdet internationale evidensbaserede retningslinjer, standarder og lærebøger for sunde, komfortable og energieffektive bygninger, herunder udarbejdelse af 1. og 2. generations EPBD-standarder i de tekniske komitéer CEN TC 156, TC 89, TC371 og TC228, og WHO-retningslinjer for indendørs luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp samt WHO’s ventilationskøreplan, der blev udgivet af Verdenssundhedsorganisationen i 2009 og 2021. For nylig var han formand for en arbejdsgruppe, der udarbejdede en europæisk vejledning om boligventilation, og han var ansvarlig for at udvikle REHVA Covid-vejledningen, som har været populær over hele verden med mere end 300.000 downloads.

Jarek er internationalt kendt for udarbejdelsen af tekniske definitioner for næsten energineutrale bygninger gennem mange aktiviteter i REHVA’s teknologi- og forskningsudvalg og bidrag til europæiske standarder. Han har også været dybt involveret i arbejdet med at forbedre energieffektiviteten i det byggede miljø i Estland og Finland med et stort bidrag til udviklingen af dynamiske simulationsbaserede energiberegningsrammer til de nuværende regler for energiydelse.

Rydberg Gold Medal er en anerkendelse for fremragende bidrag til forskning i eller udvikling af ventilation og rumluftfordeling. Medaljen uddeles typisk hvert andet år af SCANVAC. Guldmedaljen er opkaldt efter professor John Rydberg (1908 – 1986) for at ære hans internationale pionerarbejde med rumluftfordeling på Kungliga Tekniska Högskolan i midten af 1800-tallet.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks