user

Performancetest af installationerne – regler og eksempler

2018-03-21 14:30:00 2018-03-21 17:00:00 Europe/Copenhagen Performancetest af installationerne – regler og eksempler Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst
type af arrangement
Temamøde / Danvak Nordjylland
Geografisk placering
Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst
Dato for arrangement
21 / 03 - 2018
Dato for arrangement
14:30
Id for arrangement
M 18502

Dette arrangement er blevet afholdt.

Reglerne for performance test af de tekniske installationer er skrevet af bygningsstyrelsen for at stillede krav overholdes, når bygninger tages i brug. Erfaringerne for stat, kommuner og private bygherrer med brugen af performance test er så gode, at der i de fleste større udbud fra staten og også fra kommuner og private bygherrer kommer krav om performancetest, så installatører, der har udført de tekniske installationer må påregne, at deres arbejde rent ud sagt kan dumpe, så installationer må laves om eller alternativt, at der gøres fradrag i betalinger, så andre installatører kan betales for at ændre installationer, så bygherren får det oprindeligt aftalte i udbuddet til den oprindeligt aftalte pris. Performance test må ikke forveksles med den funktionsafprøvning, som kræves i det nye bygningsreglement – BR18, idet denfunktionsafprøvning blot er generelle minimumskrav. I udbuddene kan bygherrer kræve meget mere via performance test end minimums kravene for funktionstest i BR18.

Installatører skal til at være meget opmærksomme på kravene til performancetest i udbuddene for at undgå store tab med tilretninger, for at få udbetalt de sidste vigtige rater.

Sted: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Thomas Manns Vej 23 – seminarrum 1.104 (Indkørsel til P-pladsen fra Alfred Nobels Vej, og det er lidt øst for Fakta).

Hent program PDF
Kl. Program
14:30 Velkommen
14:35 Hvordan arbejder vi som bygherre med performance test
Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen
14:55 Eksempler på dumpet performancetest fra Københavns Universitet
Johannes Thuesen, Rambøll og Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen
15:15 PAUSE/Netværkstid – kaffe/te med kage
15:45 Eksempler og konsekvenser ved performance test af VVS og BMS  i den nye bygning til Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet
Henrik Errebo Rasmussen, Slot Møller
16:10 Hvordan giver disse erfaringer anledning til at arbejde med tryktabsberegninger og energiforbrug?
Johannes Thuesen, Rambøll og Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen
16:40 Konsekvenser for branchen. Staten som bygherre vil fastlægge detaljerede krav til hvordan der skal projekteres
Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen.
17:00 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

200 DKK

Junior

Gratis

Senior

Gratis

Ikkemedlem

500 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.