user

BSim Indeklimasimulering, Udvidet kursus – Glostrup

2023-08-31 09:00:00 2023-08-31 17:00:00 Europe/Copenhagen BSim Indeklimasimulering, Udvidet kursus – Glostrup Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
31 / 08 - 2023
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
23004

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af simulering af de mere komplekse installationer i BSim.

Med fugtmodellen er BSim blevet et helt af de få programmer der kan gennemføre simultan simulering af dynamiske temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Indhold

Foruden fugtmodellen gennemgås modellerne for:

 • simulering af gulvvarme, – elektrisk og vandbåret
 • model for beregning af rudetemperaturer
 • simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger
 • naturlig ventilation (og infiltration)
 • simulering af solceller integreret i klimaskærmen
 • samt muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen.

Kurset gennemgår også de mere avancerede systemer og reguleringsfunktioner for ventilationsanlæg, naturlig ventilation samt integreret regulering af solafskærmning og belysning.

 

Målsætning

BSim-brugerne får et godt overblik over de avancerede simuleringsmuligheder i programpakken. Deltagerne opfordres til evt. at beskrive egne bygningsmodeller med aktuelle problemstillinger vedrørende opbygning af model og fastlæggelse af beregningsforudsætninger.

 

Kursusform

Oplæg, aktiv anvendelse af pc’er, demonstrationer, diskussioner af principielle problemstillinger samt deltagernes konkrete bygningsmodeller og simuleringsspørgsmål. Det udleveres et kompendium med artikler, der beskriver programpakkens matematiske modeller.

 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus

Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.

 

Mængderabat

Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at få rabatkode til dette formål.

 

Få et overblik over vores øvrige aktiviteter her

Undervisere

Kim B. Wittchen, Seniorforsker, Civ. Ing., BUILD Aalborg Universitet, København

Har i mange år arbejdet med forskning, udvikling, formidling og undervisning indenfor beregning og simulering af energi og indeklima i bygninger samt nye og eksisterende bygningers energieffektivitet.

Vejleder for flere PhD studerende, underviser på flere af BUILD’s uddanneler i bl.a. BSim og Be18-programmerne samt energireglerne i Bygningsreglementet.

Har siden 2000 undervist på Danvaks kurser om brugen af BSim.

Rasmus Lund Jensen, Lektor, PhD, Civ. Ing., BUILD, Aalborg Universitet

– Beskrivelse på vej –

Hent program PDF
09.00 Velkommen

 • Introduktion af deltagere, forventninger til kurset
09.10 Oversigt over nyhederne i BSim
09.30 Naturlig ventilation og udluftning

 • Regulering (temp. og CO2), temperaturstratificering
 • Vinduesudluftning og enkeltzonemodel
 • Multizonemodel
10.00 Opgave 4a (Naturlig ventilation i restaurant, enkeltzonemodel)
10.30 PCM og kuldebroer
11.00 Fugtberegninger

 • Fugtmodel
11.30 Opgave 4b (Fugt og multizonemodel i restaurant)
12.30 Frokost
13:15 Dagslys og lysregulering SimLight

 • Lysfordeling, sollysfaktorer og lysregulering
 • Solafskærmning
14.00 Opgave 5 (Dagslysberegning og lysstyring i restaurant)
14.30 Komplekse systemer og reguleringer

 • Gulvvarme, varmeafgivelse i konstruktioner
 • Ventilationsregulering, recirkulation
 • Central køling og varmepumpe
15.15 Kaffepause
15.45 SimPv: Simulering af solceller

 • Beregningsmodel
 • Skyggeforhold
16.15 Klimadata fra hele verden
16.30 Fremtidige udvidelser og forbedringer i BSim
16.45 Opsamling og diskussion

 • IBPSA Nordic
17.00 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

5.000 DKK

Junior

5.000 DKK

Senior

5.000 DKK

Ikkemedlem

6.425 DKK