user

Varmeanlæg fra A til Z

2017-10-25 13:00:00 2017-11-29 16:30:00 Europe/Copenhagen Varmeanlæg fra A til Z Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Dato for arrangement
25 / 10 - 2017
Dato for arrangement
13:00
Id for arrangement
K 17011

Kurset afholdes på onsdage den 25. oktober samt den 1., 8., 15., 22. og 29. november 2017. Alle dage kl. 13:00 – 16:30.

Kan morgendagens varmeanlæg projekteres efter gårsdagens metoder?
Vi bygger stadig varmeanlæg, som man gjorde for 40-50 år siden. Det er et problem, fordi kravene til anlæggene er blevet skærpet betydeligt siden – og det samme gælder forbrugernes krav til komfort. Konsekvensen er varmeanlæg, der ikke fungerer optimalt – med fejlretninger, tidskrævende afleveringer og utilfredse kunder og brugere til følge.

På kurset ”Varmeanlæg fra A til Z” bringes kursisternes på omgangshøjde med den tekniske udvikling og nutidens myndighedskrav til varmeanlæg, så de bliver i stand til at projektere tidssvarende regulerbare varmeanlæg.

Program

På kurset gennemgås følgende emner:

Systemopbygning – Forsyningssystemer – Varmtvandsforsyning

• Systemopbygning – Forsyningssystemer
• Valg af forsyningssystem (eget kedelanlæg, fjernvarme)
• Kedelanlæg (oliefyrede, gasfyrede)
• Fjernvarme (direkte og indirekte anlæg)
• Fjernvarme, damp
• Solvarme
• Jordvarme
• Varmtvandsforsyning
• Anlæg for produktion af varmt brugsvand
• Central vs. Decentral
• Cirkulation
• Tappeprogrammer
• Dimensionering af VVB
• Type-tegninger

 

Varmeanlæg – typer og opbygning – Varmegivere

• Varmeanlæg – typer og opbygning
• Lidt Historie
• To-strengsanlæg
• En-strengsanlæg
• Valg af fordelingssystem
• Driftssituationer
• Varmegivere
• Typer af varmegivere
• Radiatorer og konvektorer
• Radiatorydelse
• Kuldenedfald
• Gulvvarmeanlæg
• Strålevarme
• Varmeventilatorer og lufttæpper
• Ventilationsvarmeflader og luftvarmeanlæg
• Valg af varmegivere

 

Pumper og pumpeteori – Systemopbygning – Fordeling

• Pumper og pumpeteori
• Pumpetyper
• Pumpkarakteristik, omdrejningsregulering
• Pumpeeffekt og virkningsgrad
• Energiforbrug
• Systemopbygning – Fordeling
• Forsyningssystemets indflydelse på anlæggets udformning
• Systemudformning og koblingsformer
• Samspil mellem anlæg og regulering
• Hydronik

 

Reguleringsteori – Reguleringsventiler

• Reguleringsteori
• Regulerings- og styringsformer
• Reguleringstyper
• Tidsforsinkelse
• Forstærkning
• Reguleringsventiler
• Reguleringsventiler
• Karakteristik, Kv-værdi, reguleringsevne

 

Sikkerheds- og ekspansionssystemer – udluftning, filtrering m.m.

• Sikkerheds- og ekspansionssystemer
• Principper
• Sikkerhedsbestemmelser
• Anlægstyper
• Sikkerhedsventil i lukkede anlæg
• Vandindhold og vandudvidelse
• Lukket ekspansionsbeholder
• Trykholdestationer
• Trykforhold i anlæg
• Frostsikring
• Udluftning, filtrering m.m.
• Udluftning og udluftningskomponenter
• Filtrering
• Støj
• Isolering og mærkning

 

Indregulering – Rør og armaturer

• Indregulering
• Indreguleringskvalitet
• Indreguleringsmetoder
• Statiske vs. Dynamiske ventiler
• Rør og armaturer
• Rør og samlinger
• Bæringer, styr, fastspændinger, lyrer og kompensatorer
• Ventiler
• Tryktab i lige rør
• Tryktab i enkeltmodstande

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

10.600 DKK

Junior

10.600 DKK

Senior

10.600 DKK

Ikkemedlem

11.600 DKK

Dette arrangement er blevet afholdt.