user

Indregulering af vand- og varmeanlæg -“teori og praksis”- Ballerup

2020-04-21 08:30:00 2020-04-21 16:30:00 Europe/Copenhagen Indregulering af vand- og varmeanlæg -“teori og praksis”- Ballerup WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
type af arrangement
Kursus
Geografisk placering
WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Dato for arrangement
21 / 04 - 2020
Dato for arrangement
08:30
Id for arrangement
K 20005

Formål

Få styr på hvordan man både teoretisk og i praksis (i designfasen) får indreguleret til det optimale varme-, køle-  og brugsvandsanlæg, så man altid sikre sig at forbrugeren har den rigtige vandmængde med den rigtige temperatur og på rette tidspunkt.

Hvis du som projekterende eller udførende har behov for at vide mere om hvorfor og hvordan man sikre sig at de tekniske anlæg kommer til at fungere optimalt vil det være en god ide at deltage i dette en dags kursus.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå hvorfor man skal anvende statiske eller dynamiske ventiler inden for både varme- og køleanlæg. Vi vil se nærmere på hvad det betyder såfremt et anlæg ikke er rigtigt indreguleret og gennemgå hvordan man kan opnå korrekt indregulering mht tryk, flow og temperatur.

På kurset vil vi gennemgå valg af rigtig løsning på både primær og sekundær side i hhv varme- og køleanlægget

For brugsvandsanlæg vil vi gennemgå, indregulering vha såvel statiske og temperaturstyrede ventiler, hvor vi ser på fordel og ulemper for hver type.

Som afslutning på kurset vil vi se på hvilken dokumentation der skal foreligge og hvordan man skal anvende den nye ”Vejledning om funktionsafprøvning”.

Kursusdeltagere vil opnå viden om: 

 • Indledning til indregulering
  • Hvorfor
   • Krav til komfort og indeklima
   • Ydre påvirkninger som pumpedrift og differenstemperatur (afkøling & temeraturstigning)
   • Lovens krav
  • Kvalitet
   • Krav til flowtolerancer i forhold til anlægstemperaturer
   • Krav fra varme- og kølenorm
   • Funktionsafprøvninger
  • Principper for indregulering på varme og køleanlæg
   • Statiks indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Dynamisk indregulering med differenstrykregulatorer
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Dynamisk indregulering med flowbegrænser
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
    • Resulterende regulerings autoriteter
   • Individuelle ventilkomponenter kontra kombinerede løsninger
  • Principper for indregulering på varmt brugsvandscirkulation
   • Statisk indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
   • Termisk indregulering
    • Fordele og ulemper
    • Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
   • Placering af indreguleringsventiler
    • Statiske ventiler
    • Dynamiske ventiler
    • Kombinerede ventiler
    • Dimensioneringsregler for ventiler i for hold til ventil og målekvalitet
   • Indreguleringsmetoder
    • Måleprincipper på forskellige ventiltyper
     • Variable måleblænder i statiske ventiler
     • Faste måleblænder og venturi
    • Måleprincipper med forskellige instrumenter
     • Differenstrykmåling
     • Ultralydsmåling
     • Andre principper
    • Proportionalmetode
    • Matematiske metoder i indreguleringsinstrumenter
    • Krav til dokumentation af indreguleringskvaliteten herunder funktionsafprøvning

Undervisere

Per Banke, Danfoss

Bjarne Andreasen, IMI Hydronic College

Andre kurser

Kurset afholdes også i Vejle den 17. november 2020.

Program

Hent program PDF
Kl. Program
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Kursus
10:30 Kaffepause
10:45 Kursus
12:30 Frokost
13:30 Kursus
14:45 Kaffepause
15:00 Kursus
16:30 Afslutning

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

4.500 DKK

Junior

4.500 DKK

Senior

4.500 DKK

Ikkemedlem

5.750 DKK