user

Danvak Dagen 2021

2021-09-29 08:00:00 2021-09-29 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2021 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
29 / 09 - 2021
Dato for arrangement
08:00
Id for arrangement
KF 21401
Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.

 

Klima-renovering af byggeriet i Danmark

På Danvak Dagen 2021 vil vi fortsat have klima i byggeriet på dagsordenen. Vi vil bl.a. dykke ned i Europa kommissionens ”Renovation Wave Strategy” hvor deres mål er, at 35 millioner bygninger i Europa skal klima-renoveres inden 2030.

Vi vil derfor se på, hvilken betydning det har politisk, økonomisk og teknisk for renoveringen af Danmarks bygningsmasse – og hvilken betydning det har for byggebranchen i Danmark?  Hvordan kan vi sammen arbejde for, at den øgede renoveringsindsats fører til bedre bygninger med god holdbarhed, små miljøbelastninger og langt bedre indeklima?

På konferencen vil vi invitere politikere og repræsentanter fra byggebranchen til at deltage i en paneldebat om fremtidens renoveringer og nybyggeri i Danmark.

 

P.O. Fangers forskningslegat

Vi overrækker det prestigefulde P. Ole Fanger forskningslegat til en lovende ph.d.-studerende ved danske universiteter inden for området energi og indeklima.

 

Sporindlæg

Eftermiddagen vil være allokeret til sporindlæg, hvor du kan høre relevante cases om:

 1. Energi, Smart Building, Drift og Bæredygtighed
 2. Vand, Varme og Køl
 3. Indeklima, Lys og Ventilation

 

Priser

Du får 10% i rabat på deltagergebyret ved tilmelding inden den 15. juli 2021.

Deltagertype Normalpris (pr. 15. juli 2021) Pris inkl. 10% early bird rabat (inden den 15. juli 2021)
Ordinært medlem 3.600 kr. 3.240 kr.
Junior medlem 250 kr. 225 kr.
Senior medlem 1.500 kr. 1.350 kr.
Ikke-medlem 4.500 kr. 4.050 kr.

Ønsker du at udstille din virksomheds produkter/serviceydelser på konferencen, tilbyder vi 1.000 kr. i rabat ved booking af en standplads inden den 15. juli 2021.

Pris inden 15. juli 2021:                     7.000 kr.
Pris pr. 15. juli 2021:                           8.000 kr.

 

Covid-19 retningslinjer i IDA-Huset

Vi tager selvfølgelig vores forbehold, så vi sikrer gennemførelsen af en god konference uden risiko for smitte. Læs her IDA Conferences retningslinjer i forbindelse med Covid-19:

 • Ved indgangen og i receptionen kan man spritte af.
 • Der vil være opstillet spritdispensere i stort omfang på samtlige etager, ved elevatorer, trapper, kaffemaskiner og toiletter.
 • Bordene i mødelokalerne er stillet korrekt op ift. antal og med den påkrævede afstand imellem.
 • Der må max være én person ad gangen i elevatoren.
 • Det er ikke tilladt at stå i kø på toilettet. Hvis der er optaget, venter man nogle minutter og kommer tilbage eller finder et andet toilet.
 • Forplejningen til de enkelte deltagere vil være i individuelle portioner, der stilles op af vores medarbejdere iført plastikhandsker.
 • Kaffe/te og vand kan hentes på vores maskiner ved lokalerne iført en handske eller med en serviet inden man trykker sin bestilling.
 • Af hensyn til sig selv og andre stilles engangskrus frem og man må ikke genopfylde den samme kop.
 • Vi er ved vandet og har investeret i hynder, som man kan tage under armen og sætte sig på langs vandkanten.
 • Afstandskrav skal også overholdes i frokostpausen

Program

Hent program PDF

Konferenceudvalget, som består af specialister fra Niras A/S, BUILD Aalborg Universitet, Cowi A/S og Energy Cluster Denmark, er sammen med Danvaks sekretariat i gang med at sammensætte programmet for dagen.

Følg med her på siden, hvor programmet bliver opdateret løbende, efterhånden som aftaler med de enkelte indlægsholdere falder på plads.

 

Kl.

Program

08:00 Registrering, morgenkaffe og udstilling
08:35

Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

08:35

Udstiller præsentationer

09:05

Præsentation af Danvak COVID-19 projekt støttet af Realdania

Et tværfagligt samarbejde mellem arkitekter, læger og ventilationsteknikere, skal gøre os klogere på, hvordan fremtidens byggerier skal konstrueres, så man kan forebygge og reducere eventuel smittespredning. 

Få resultatet af rapporten, som konkluderer på, hvordan man skal forholde sig indendørs for at eliminere en eventuel smitterisiko. Rapporten giver også anbefalinger til, hvor der mangler forskning på området, så der kan igangsættes nogle initiativer, der kan forbedre komfort og sundheden for brugerne af bygningerne.

09:45 Kaffepause / Udstilling

Med udgangspunkt i den fremtidige klima-renovering af byggeriet i Danmark har vi inviteret udvalgte politikere og repræsentanter fra byggebranchen til at deltage i formiddagens paneldebat.

Her holder hver repræsentant et kort indlæg og deltager efterfølgende i paneldebatten, som bliver faciliteret af Lars Gunnarsen, Professor ved BUILD, AAU.

Vi debatterer om EU’s ”A Renovation Wave for Europe”, hvilken betydning har den i Danmark. Hvad der skal til, for at vi kan igangsætte renoveringen af det eksisterende byggeri, og dermed få et bedre og mere energivenligt byggeri i Danmark.

Vi sætter også fokus på bæredygtigheden i relation til miljø, sundhed og økonomi, og hvordan vi kan opnå de danske klimamålsætninger om bl.a. en reduktion af CO2-udslippet med 70% i 2030 og et energiforbrug i 2050 baseret på 100% vedvarende energikilder.

10:05

Politikerne om byggeriet

Hvordan vil vi efterleve EU’s krav til renovering af eksisterende byggeri, eller skal vi gå endnu længere? Hvordan sikrer vi de nødvendige investeringer/omstillinger i byggeriet for at opnå de nødvendige klimamål? Hvordan vil politikerne sikre bæredygtighed i byggeriet og specielt i renoveringen? Hvad skal vi skrue på? Øgede støtteordninger? Afgifter i forhold til byggematerialernes og bygningsdriftens klimabelastninger? Skal vi lovgive og hvordan? Bygningsreglementet?

Venste: TBA

Socialdemokratiet: Tanja Larsson, folketingsmedlem

Det Konservative Folkeparti: Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet

10:41

Energispild i de offentlige og almene bygninger!

SYNERGI, som er en interesseorganisation etableret af store danske producenter, hvad er deres interesse i energieffektivitet i form af en seriøs renoveringsstrategi. Hvad skal der til, og hvordan ser de, at man i Danmark kan implementere EU’s beslutning om renovering af eksisterende byggeri i Europa?

Hvilken betydning har renovering set i lyset af energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? Hvilke krav stiller producenterne til politikkerne for at opnå øget energieffektivitet og bæredygtighed? Hvilket potentiale har et bæredygtighedsreguleret hjemmemarked for producenternes eksportmuligheder?

Bendt Bendtsen, Bestyrelsesformand, SYNERGI

10:53

Bygge- og anlægsbranchen om renovering af eksisterende bygninger

Hvis man fra dansk politisk side efterlever EU-kravet om renovering – hvilke krav og hurdler ser WE BUILD DENMARK, som repræsentant for bygge- og anlægsbranchen, der ligger i dette?

Kan vi, set med bygge- og anlægsbranchens øjne, opnå regeringens klimamål på 70% CO2 reduktion i 2030? Hvilke krav vil bygge- og anlægsbranchen stille rent politisk? Er de politisk bestemte bygge- og renoveringsbudgetter en potentiel showstopper?

Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs, NCC

 11:05

Paneldebat med politikere og repræsentanter fra byggebranchen

Faciliteret af Lars Gunnarsen, Professor, BUILD AAU

11:35

P. Ole Fangers forskningslegat

Overrækkelse af professor P. Ole Fangers forskningslegat til en lovende ph.d. -studerende. Legatet, som er på kr. 25.000, er øremærket til at dække udgifter til rejser, studieophold og konferencer i ind- og udland inden for områderne indeklima og energi.

Få en præsentation af dette års vinderprojekt.

12:00

Frokost og udstilling

Sporindlæg

Energi, Smart Buildings, Drift og Bæredygtighed

Lokale: Kongressalen

Sporindlæg

Vand, Varme og Køl

Lokale: 104 (1. sal)

Sporindlæg

Indeklima, Lys og Ventilation

Lokale: 105 (1. sal)

12:45

Fremtiden inden HVAC og energi er digitalisering – fra ide, projektering til drift

I MOE bruger vi de digitale værktøjer til projektering af HVAC installationer gennem alle byggeriet faser. Vi tager dig gennem projekteringens faser og viser eksempler på innovative løsninger, hvor de digitale værktøjer er anvendt til dimensionering, konsistens- og kollisionskontrol, tids- og økonomistyring, drift- og vedligehold samt bæredygtighed.

Berit Grotkjær Jensen, Koncernkompetencechef, HVAC Digitalisering, MOE A/S

Lars Peter Lennert, Koncenkompetencechef, BIM-Installationer, MOE A/S

Krav til udbudsmateriale (installationsfag) i alle projekteringsfaser jævnfør ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018

Kim Leander Hoegh, Afdelingsleder, Installationer, Laboratorier & Sundhed, MOE A/S

Krav til BR18 funktionsafprøvning af ventilationsanlæg. Måling af Nominel Volumentstrøm og SEL-værdi. Myndighedernes behandling af indsendte data til brug for ibrugtagningstilladelse.

TBA

13:20 Lokaleskifte / Udstilling
13:35

Sådan stiller du krav til ventilationsservice

Hvad kan du forvente af din ventilationsservice, og hvad er rimelige krav at stille? VENT-ordningen har udarbejdet en vejledning målrettet rådgivere og bygningsejere, som gør det lettere at formulere krav til service-entreprenøren.

Kai Borggreen, Forretningsleder, VENT-sekretariatet, Teknologisk Institut

Varmt brugsvand med cirkulation med inliner

Johan Sørensen, Nordisk produktchef, NSC Manager Nordic, Viega A/S

Opsummering af krav i DS 428:2019 Brandsikring af Ventilationsanlæg

Indlægget vil belyse hovedlinjerne i den DS 428:2019, herunder opdelingen med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger, samt de 2 tillæg som indeholder en række væsentlige præciseringer.

Standardmetoderne er blevet udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for decentrale systemer,  spjældsikrede systemer, røgventilerede systemer, parkeringsventilation og mekanisk røgudluftning.

Brian Schiøtt, Projektudviklingschef, AiRFORCE

14:10 Kaffepause / Udstilling
14:40

Nærvarme (Initiativ om varmepumper på abonnement – læring og status på indsats)

Martin Vesterbæk, Senior Projektleder, EWII Energi A/S

Legionella er ofte et problem på større installationer, da man ikke helt har styr på ens vand, føringsveje, ventiler osv. for store vvb.

TBA

Lysets indvirkning på vores trivsel

Ved en ensformig belysning uden kontraster vil vi automatisk tale højere for at gøre os forståelig.

Døgnrytmelys med manuel overstyring giver øget koncentration, bedre indlæring og søvnmønster.

Uddybning af døgnrytmelys indflydelse på vores trivsel og helbred.

Krav til hvordan et belysningsanlæg med døgnrytmelys opbygges til:

 • Skoler og daginstitutioner
 • Hospitaler
 • Psykiatri
 • Plejehjem

Hvad er økonomien i forhold til et traditionelt dagslysstyret belysningsanlæg?

Leverandør (Glamox) cases, samt demonstration af eksempler på armaturer.

Preben Møller, Ejer, PME Elrådgivning

15:15 Lokaleskifte / Udstilling
15:30

Den kemi- og kalk- og legionellafri svømmehal

Hør om 3 forskellige teknologier, der sikrer besparelser på kemi, varme, ventilation, vedligehold og sikrer mod legionella.

Ingen klor og syre
Med et kombi-klorelektrolyseanlæg skal svømmehallerne ikke transportere, opbevare og håndtere farlige kemikalier som klor og syre. Behovet for to separate kemirum fjernes, og risikoen for menneskelige fejl ved håndtering af syre og klor undgås fuldstændig. Teknologien er gennemtestet og mere end 200 europæiske svømmehaller anvender i dag allerede løsningen.

Slip for kalken
Med stort vandforbrug og hårdt vand mange steder, er de danske svømmehaller en oplagt case til installation af et blødgøringsanlæg.

Undgå legionella
Med et kemifrit legionellanlæg sikres det varme brugsvand og der skal ikke håndteres farlige kemikalier.

Mads Maymann Jørgensen, Sales Director, BWT Danmark

Varmepumper – hvad kan vi vente os?

Varmepumper er i fuld fart på vej ind i varmeforsyningen, og rigtigt mange bygninger uden for fjernvarmenettene vil blive opvarmet med varmepumper fremover. Men hvad skal vi forvente af varmepumperne – vil de altid være den rigtige løsning, hvordan er det med effektiviteten og hvordan vil varmepumper spille sammen med resten af energisystemet?

Troels Hartung, Chefkonsulent, Tekniq Arbejdsgiverne

Klimavenlige træhuse – stigende snak i krogene om byggeri i træ og “fordomme” omkring bedre indeklima

Hvad ved vi om indeklimaet i byggeri, hvor afgasning fra træ bidrager til indeklimaet? Viden på området er begrænset, men det vi ved, og det som vi i byggeriet bør være opmærksomme på, vil blive fremhævet i dette indlæg. Dette er kort beskrevet på side 143 i rapporten:

ANVENDELSE AF TRÆ I BYGGERIET – POTENTIALER OG BARRIERER.

Helle Vibeke Andersen, Seniorforsker, PhD, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

16:05

Lokaleskifte / Udstilling

16:20

Foredrag

TBA

17:05

Afslutning – sammenfatning

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

17:15

Forfriskninger / Udstilling / Networking

17:45

Tak for i dag

Udstillere:

CLIMAID er en dansk tech start-up, der ved hjælp af indeklimamåling og en brugervenlig kommunikationsplatform hjælper virksomheder og institutioner med at forbedre indeklimaet.

Læs mere her: CLIMAID – Indeklimamåling med fokus på brugeroplevelsen

 

VENT-ordningen er din sikkerhed for et velfungerende ventilationsanlæg, som sikrer et godt indeklima med lavt energiforbrug.

Læs mere her: VENT-ordningen

 

Danvak samarbejder med IDA HVAC

IDA HVAC + VVS TF = Danvak

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

 

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.240 DKK

Junior

225 DKK

Senior

1.350 DKK

Ikkemedlem

4.050 DKK