user

Afmelding

Refusion ved afbud til kurser, konferencer og temamøder (kaldet arrangementer)

Ved eventuel afbud til et arrangement er det muligt at få hel eller delvis refusion, såfremt nedenstående afbestillingsfrister er overholdt:

  • mere end 10 dage før kursusstart: tilbyder vi 100% refusion af deltagergebyret
  • mellem 10 dage og senest 5 dage før kursusstart: tilbyder vi 50% refusion af deltagergebyret
  • mindre end 5 dage før kursusstart: ingen refusion